Direkt till innehållet

Kompetensutveckling

Medarbetare ska inom ramen för sitt kompetensområde och sin verksamhet kunna identifiera personer i risk och agera för att förhindra suicid. En förutsättning för det är att personalen har kännedom om den egna verksamhetens rutiner, samt stöd för att kunna följa dem. Olika målgrupper har olika behov av kompetensutveckling.

På Kompetensportalen

Suicidprevention i Svensk Sjukvård (SPiSS) (luvit.se)

Övriga utbildningar

Suicidriskbedömning och suicidprevention – studiecirkel inom Psykiatrin Halland. Anmäl dig via din avdelningschef eller samtalsledare på din avdelning/mottagning.

Akut omhändertagande suicidnära person (AOSP) - kurs för dig som är medarbetare i ambulanssjukvård eller 1177 VPT. Kontakta din närmaste chef eller ASH.kansli@regionhalland.se för mer information.

Mental Health First AidMHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa | Karolinska InstitutetSenast ändrad: