Direkt till innehållet

Barn- och ungdomsriktlinjer

Barn- och ungdomsriktlinjerSamverkan barntandvård och barnhälsovård (BVC)

Typ: Anvisning
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2021-05-11 08:58:54
Granskare:7023;#Johansson Ola RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Huvudförfattare: Engström Kristina HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 201. ResursfördelningSamverkan barntandvård och barnhälsovård (BVC)

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2021-05-11 08:59:05
Granskare:7023;#Johansson Ola RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Huvudförfattare: Håkansson Gunnel RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

 

Adresskyddade barn

Ansvarsförbindelse

Anmälan - Övertagandeblankett Region Hallands barnpatient

Barn som misstänks fara illa

Vårdrapport tandvård för barn och unga

Vägledning barn och unga vuxna som önskar vård i annan region

Råd och anvisningar (2021-06-13)

Senast ändrad: