Direkt till innehållet

Tandvård för barn och unga vuxna

Region Halland ansvarar för att alla barn och unga vuxna erbjuds regelbunden, fullständig och avgiftsfri allmän- och specialisttandvård till och med det år de fyller 23.

I Halland kan man från och med det år man fyller 3 välja tandläkare, Folktandvården eller en privat tandläkare. Region Halland informerar 3-åringarna samt nyinflyttade barn och unga vuxna om möjligheten att fritt välja tandläkare. Föräldrar eller barn och unga vuxna kan själva ta kontakt med en tandläkare för tidbokning.

Man kan när man så önskar byta tandläkare, men det är en fördel att ha samma tandläkare under en längre tid. Om man inte själv väljer tandläkare kallas man till Folktandvården eller de kliniker som regionen har avtal med.

Barn och unga vuxna har rätt till samma specialisttandvård oavsett vilken tandläkare de väljer.

För barn och unga vuxna är all tandvård som görs utifrån ett vårdbehov avgiftsfri. För behandlingar som utförs när inte ett klart tandvårdsbehov finns, till exempel av estetiska skäl, betalar patienten själv.

I Region Hallands befolkningsansvar ingår att erbjuda barn och unga vuxna förebyggande tandvård, så kallat områdesansvar. Detta sker bland annat genom kontakter med barnhälsovårdscentraler, förskolor och skolor. Eventuella behandlingsbehov före 3 års ålder ska åtgärdas.

Informationsmaterial för barn och ungdomar

Adresskyddade barn

Ansvarsförbindelse

Anmälan - Övertagandeblankett Region Hallands barnpatient

Barn som misstänks fara illa

Vårdrapport tandvård för barn och unga

Vägledning barn och unga vuxna som önskar vård i annan region

Råd och anvisningar (2021-06-13)

Inloggning till Barn2011

https://tandvardsenheten.regionhalland.se/barn

Goda råd om barns tänder – patientinformation på andra språk

ALBANSKA - A4 goda råd om barns tänder

ARABISKA - A4 goda råd om barns tänder

BKS - A4 goda råd om barns tänder

DARI - A4 goda råd om barns tänder

ENGELSKA - A4 goda råd om barns tänder

KURMANJI - A4 goda råd om barns tänder

MANDARIN - A4 goda råd om barns tänder

PERSISKA - A4 goda råd om barns tänder

POLSKA - A4 goda råd om barns tänder

ROMANI - A4 goda råd om barns tänder

RYSKA - A4 goda råd om barns tänder

SOMALISKA - A4 goda råd om barns tänder

SORANI - A4 goda råd om barns tänder

SPANSKA - A4 goda råd om barns tänder

SVENSKA - A4 goda råd om barns tänder

SWAHILI - A4 goda råd om barns tänder

THAI - A4 goda råd om barns tänder

TIGRINJA - A4 goda råd om barns tänder

TURKISKA - A4 goda råd om barns tänder

RUMÄNSKA - A4 goda råd om barns tänder

UKRAINSKA - A4 goda råd om barns tänder

 

 

 

Senast ändrad: