Direkt till innehållet

MittVaccin

MittVaccin är Region Hallands journal för vaccination. MittVaccin används av alla regionens vårdenheter, privata vårdgivare samt kommunerna i Halland.

MittVaccin är en webbapplikation. Applikationen öppnas antingen i webbläsare Edge Chromium eller Google Chrome. Alternativ via app på datorns skrivbord.

Länk till MittVaccin: https://mvjournal.mittvaccin.se/

MittVaccin innehåller:

  • Tidbokning
  • Hälsodeklaration
  • Ordination
  • Administration
  • Statistik

Aktuell information

Leveransbesked 2022-09-16

Leveransbesked 2022-05-19

Leveransbesked 2022-03-31

MittVaccin Release 2022-02-18  (PPT)

Guider

Guider för MittVaccin kan nås här alternativt via VAS-hjälpen.

Behörighet till systemet

För att få åtkomst till MittVaccin krävs specifik behörighet, inloggning sker med SITHS-kort. Behörighet beställs genom att registrera ett ärende till ServiceDesk.

För medarbetare i kommun eller FHV: Skicka epost till support@regionhalland.se

Mer om behörighet och användarroller:

Rutin: Behörighet och användarstöd MittVaccin

Behörighetsblankett kommun: Behörighet – IT-system MittVaccin blankett Kommun

Utbildning

Nedan finns länkar från Kompetensportalen till MittVaccins sida (Cambio) där det finns E-learning och utbildningstillfällen live via länk. Länkarna går lättast att öppna via Google Chrome.

Länk inom Region Hallands nätverk: MittVaccin- E-Learning, utbildningsfilmer samt Dokumentation

Länk utanför Region Halland nätverk: MittVaccin- E-Learning, utbildningsfilmer samt Dokumentation

Onlineutbildning

Utbildning MittVaccin - för dig som ska ordinera, registrera och vaccinera. Utbildningsfilmen vänder sig både till läkare, sjuksköterskor med ordinationsrätt eller sjuksköterskor som endast ska registrera vaccination utifrån en ordination. Filmen gjordes inför vaccination mot säsongsinfluensa men dokumentationen görs likadant för andra vaccinationer.

 

Support och felanmälan

Vänd dig till Läkemedelssupporten när du vill ställa en fråga, göra en felanmälan, har frågor kring funktionalitet eller beställa behörighet.

Kontakta supporten för Läkemedel genom att ringa 010-47 619 00 (knappval 1-1-1).

Öppettider Servicedesk IT - Läkemedelsupport

måndag-torsdag kl. 07:00–17:00,

fredag och dag före helgdag kl. 07:00–16:00

Du kan även kontakta Läkemedelssupporten via webben

Medarbetare i Region Halland: Lägg ditt ärende till Servicedesk

Medarbetare i kommun eller FHV: Skicka epost till support@regionhalland.se

Ange någon av följande rubriker:

  • MittVaccin – behörighet
  • MittVaccin – användarstöd
  • MittVaccin – felsökning

Driftstoppsrutin

Uppdaterad information gällande driftstatus finns på MittVaccins sida

Rutinen beskriver vad som gäller när åtkomst till webapplikationen MittVaccin saknas.

MittVaccin reservrutin

MittVaccin kontinuitetsplan

Manual MittVaccin

Användarmanual - MittVaccin

Snabbval

Behörigheter

VAS-hjälpen MittVaccin

Senast ändrad: