Direkt till innehållet

MittVaccin

MittVaccin är Region Hallands journal för vaccination. MittVaccin används av alla regionens vårdenheter, privata vårdgivare samt kommunerna i Halland.

MittVaccin är en webbapplikation. Applikationen öppnas antingen i webbläsare Edge Chromium eller Google Chrome. Alternativ via app på datorns skrivbord.

Länk till MittVaccin: https://mvjournal.mittvaccin.se/

MittVaccin innehåller:

  • Tidbokning
  • Hälsodeklaration
  • Ordination
  • Administration
  • Statistik

 

Aktuell information

Uppgraderingar av MittVaccin sker varje kvartal, innehållet i varje leverans finns presenterad i respektive leveransbesked. Information för kommande/senaste uppgraderingen går att läsa här:

Leveransbesked 2024-04-23

Nya kundgrupper för Covid-19.

Huvudgrupp: Covid-19

Undergrupper: Rekommenderad, Övrig, Gravid, Medicinsk riskgrupp Barn 0-17 år, Barn 0-17 år

Ange kundgrupp (20240318)

Två vaccinkategorier byter namn

Två stycken vaccinkategorier har bytt namn i MittVaccin:

  • Livmoderhalscancer heter nu Humant papillomvirus (HPV)
  • Apkoppor heter nu Mpox

Bilder som visar hur det ser ut i systemet

Information om tidigare leveranser

Leveransbesked 2024-02-22

Leveransbesked 2023-10-19

Leveransbesked 2023-05-16

Leveransbesked 2023-02-23

Leveransbesked 2022-09-16

Leveransbesked 2022-05-19

Leveransbesked 2022-03-31

MittVaccin Release 2022-02-18  (PPT)

Ny rutin för sammanhållen vaccinationsjournal

​Från den 1 april 2023 ska alla invånares vaccinationer som utförs inom Region Halland registreras i MittVaccin.

Nu finns den nya rutinen för sammanhållen vaccinationsjournal publicerad.

Rutin: Vaccinationsregistrering i MittVaccin.docx (regionhalland.se)

 

Guider

Guider för MittVaccin kan nås här alternativt via VAS-hjälpen.

 

Behörighet till systemet

För att få åtkomst till MittVaccin krävs specifik behörighet, inloggning sker med SITHS-kort. Behörighet beställs genom att registrera ett ärende till ServiceDesk.

För medarbetare i kommun eller FHV: Skicka epost till support@regionhalland.se

Mer om behörighet och användarroller:

Rutin: Behörighet och användarstöd MittVaccin

Behörighetsblankett kommun: Behörighet – IT-system MittVaccin blankett Kommun

Behörighetsmatris: Behörigheter och roller i MittVaccin

 

Utbildning

Nedan finns länkar från Kompetensportalen till MittVaccins sida (Cambio) där det finns E-learning och utbildningstillfällen live via länk. Länkarna går lättast att öppna via Google Chrome.

Länk inom Region Hallands nätverk: MittVaccin- E-Learning, utbildningsfilmer samt Dokumentation

Länk utanför Region Halland nätverk: MittVaccin- E-Learning, utbildningsfilmer samt Dokumentation

Onlineutbildning

Utbildning MittVaccin - för dig som ska ordinera, registrera och vaccinera.

Tillgänglig via Kompetensportalen.

Region Halland Kompetensportal - MittVaccin – introduktion (luvit.se)

MittVaccin – hantera tidbok (luvit.se)

 

Support och felanmälan

Vänd dig till Läkemedelssupporten när du vill ställa en fråga, göra en felanmälan, har frågor kring funktionalitet eller beställa behörighet.

Kontakta supporten för Läkemedel genom att ringa 010-47 619 00 (knappval 1-1-1).

Öppettider Servicedesk IT - Läkemedelsupport

måndag-torsdag kl. 07:00–17:00,

fredag och dag före helgdag kl. 07:00–16:00

Du kan även kontakta Läkemedelssupporten via webben

Medarbetare i Region Halland: Lägg ditt ärende till Servicedesk

Medarbetare i kommun eller FHV: Skicka epost till support@regionhalland.se

Ange någon av följande rubriker:

  • MittVaccin – behörighet
  • MittVaccin – användarstöd
  • MittVaccin – felsökning

 

Driftstoppsrutin

Uppdaterad information gällande driftstatus finns på MittVaccins sida

Rutinen beskriver vad som gäller när åtkomst till webapplikationen MittVaccin saknas.

MittVaccin reservrutin (sharepoint.com)

 

Manual MittVaccin

Användarmanual - MittVaccin

 

Blanketter

Blankett Hälsodeklaration - Hälsodeklaration vaccination vuxna

Blankett Hälsodeklaration Vaccination Säsongsinfluensa - Barnkliniken

Blankett Hälsodeklaration - BHV inför vaccination mot Rotavirus

Blankett Hälsodeklaration - BHV Tidigarelagd MPR-vaccination före 1 år

Blankett Hälsodeklaration - BHV inför samvaccination med Rotarix Hexyon

Blankett Hälsodeklaration BHV inför vaccination mot Tuberkulos

Blankett Hälsodeklaration BHV Vaccination barn allmänna vaccinationsprogrammet

 

Snabbval

Behörigheter

VAS-hjälpen MittVaccinSenast ändrad: