Direkt till innehållet

Läkemedelssortiment

Apotekets kundcentrum (RGL)

RGL tillhandahåller endast läkemedel och beställning sker i Agresso e-handel. Region Halland har ett fastställt läkemedelssortiment som lagerhålls på RGL. Sortimentet består dels av upphandlade läkemedel som regionen har avtalade priser på och dels övrigt överenskommet sortiment.

Licensläkemedel

Vid behov av läkemedel som inte är godkända i Sverige krävs en licensansökan för att anskaffa läkemedlet. Ansökan om licens görs elektroniskt via ”KLAS”. Se länk: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/klas/

Läkemedlet beställs från RGL via Agresso e-handel. Om varan inte har ett varunummer läggs den till som specialvara.

Extempore

När en produkt direkttillverkas av apotek för en enskild patient, som en skräddarsydd terapi, kan den i de flesta fall betraktas som extemporeläkemedel. Dessa extemporeläkemedel beställs i Halland från APL via faxblankett. Faxblankett finns på APLs hemsida. För faxnummer se Kontaktinformation.

Vissa standardiserade serietillverkade läkemedel från APL ska beställas från RGL och finns i listan Beställning av specialvaror.

Handelsvaror

T ex stomiprodukter, sprutetiketter, narkotikajournaler.

Senast ändrad: