Direkt till innehållet

Läkemedelssortiment

Du som är medarbetare i Region Halland hittar rutiner och riktlinjer inom läkemedel i ledningssystemet.

Rutiner och riktlinjer inom läkemedel (Går till ledningssystemet för medarbetare i Region Halland)

Apoteket AB/Kundcentrum Gbg (”RGL”)

RGL tillhandahåller endast läkemedel och beställning sker i Agresso e-handel. Region Halland har ett fastställt läkemedelssortiment som lagerhålls på RGL. Sortimentet består dels av upphandlade läkemedel som regionen har avtalade priser på, dels övrigt överenskommet läkemedelssortiment.

Licensläkemedel

Vid behov av läkemedel som inte är godkända i Sverige krävs en licensansökan, ställd till Läkemedelsverket, för att anskaffa läkemedlet. Ansökan om licens görs elektroniskt av förskrivaren via ”KLAS”. Se länk: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/klas/

Läkemedlet beställs från RGL via Agresso e-handel. Observera att Apoteket inte kan expediera läkemedlet innan Läkemedelsverket godkänt licensansökan. Ledtid (anskaffningstid) kan dessutom vara längre på licensläkemedel, än för godkända läkemedel.

Extempore

När en produkt direkttillverkas av apotek för en enskild patient, som en skräddarsydd terapi, kan den i de flesta fall betraktas som extemporeläkemedel. Vissa extemporeläkemedel kan även produceras i lite större upplaga, så kallade standardiserade serietillverkade extemporeläkemedel och har då egna unika varunummer.

Extemporeläkemedel beställs sedan 1 september 2021 via Agresso e-handel, oavsett om det är för enskild patient/utan unikt varunummer eller med unikt varunummer (standardiserat sortiment). Observera - för enskild patient samt sortiment utan unikt varunummer kräver beställningen i Agresso en kompletterande blankett – blankett Beställning Extempore,  blankett Beställning TPN (se styrande dokument längst ner på sidan).

Cytostatika

Cytostatika ordineras och beställs vanligen i CytoBase. För regimer som inte finns inlagda i CytoBase eller vid driftstopp används istället blankett Beställning Cytostatika (se styrande dokument längst ner på sidan) som beställningsunderlag.

Antibiotika-mixturer (endast på Hallands sjukhus)

Hallands sjukhus Halmstad – kontakta Provtagningen, Klinisk kemi HSH under deras öppettid eller Avd. 63 övrig tid. Observera att Provtagningen har hög belastning morgontid, lägg om möjligt beställning efter 09.15.

Hallands sjukhus Varberg och Kungsbacka – kontakta Klinisk kemi HSV.

Läkemedelsnära varor

Handelsvaror

Många handelsvaror som inte är läkemedel kan vara upphandlade till Region Halland via avtal och ska då beställas via Regionservice.

Narkotikajournaler (förbrukningsjournal till läkemedelsförråd)

Beställs via Regionservice i systemet WebSesam

Kommunala akutläkemedelsförråd: se information om narkotikajournaler på sidan: Kommunala akutläkemedelsförråd.

Sprutetiketter

Se mer information i Avtalskatalogen via Regionservice.

Styrande dokument

Senast ändrad: