Direkt till innehållet

Obstetrix – MilouAmniocentessvar - KK Varberg

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-19 04:58:56
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Maria V HS KK
Medförfattare: Johansson Agneta HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Anestesiläkarbedömning förlossningen - KK Varberg

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-08-28 04:49:27
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Agneta HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Diagnossättning - Obstetrix - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-18 12:06:07
Granskare:
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Dokumentation av gravida patienter, i VAS eller Obstetrix KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-08-28 04:49:19
Granskare:
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Medförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Födelseanmälan - kemlabprover på nyfödda vid avbrott - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-11-17 14:49:18
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ellen HS KK
Medförfattare: Sundqvist Mats HS VO4
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Födelseanmälan - Obstetrix - Lathund för att skicka - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2017-06-16 08:09:31
Granskare:
Huvudförfattare: Sundqvist Mats HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Födelseanmälan från Obstetrix - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-12-05 09:49:42
Granskare:
Huvudförfattare: Sundqvist Mats HS VO4
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Födelseanmälan-Oplanerad driftstopp-kontaktlista - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2016-09-13 07:43:19
Granskare:
Huvudförfattare: Sundqvist Mats HS VO4
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

GBS hos gravid - dokumentation

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-28 07:15:44
Granskare:
Huvudförfattare: Karlu00e9n Anneli ADH HFS KHV-UM STAB
Medförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Graviditetsregistret - gravid med skyddad personuppgift eller gravid tackar nej till medverkan

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-06-07 11:35:53
Granskare:
Huvudförfattare: Karlu00e9n Anneli ADH HFS KHV-UM STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Inskrivning i Obstetrix - skapa FV1 - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-12-03 09:58:23
Granskare:84;#Sundqvist Mats HS VO4
Huvudförfattare: Sundqvist Mats HS VO4
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Inskrivningsanteckning Obstetrix 2.2 - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-03-17 15:50:53
Granskare:4312;#Gannetoft Annalena HS KK
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Journalanteckning AKM - Obstetrix - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-01-29 08:10:34
Granskare:84;#Sundqvist Mats HS VO4
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Journalanteckning Obstetrix - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-08 10:20:24
Granskare:
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Journaldokumentation i samband med fölossning - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2016-10-27 15:06:23
Granskare:
Huvudförfattare: Malmström Ola HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Journalförstöring - ta bort text i signerad eller låst anteckning

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-01-22 14:26:29
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS IT VS IT
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Kvalitetssäkring - dokumentation i Obstetrix - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-07 11:41:39
Granskare:84;#Sundqvist Mats HS VO4
Huvudförfattare: Sundqvist Mats HS VO4
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Obstetrix - Medicinska födelseregistret - rapportering KHV

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-04-26 10:47:22
Granskare:84;#Sundqvist Mats HS KK;#84;#Sundqvist Mats HS KK;#329;#Ljungren Anneli ADH HFS KHV-UM STAB
Huvudförfattare: Ljungren Anneli ADH HFS KHV-UM STAB
Medförfattare: Sundqvist Mats HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Obstetrix - psykisk ohälsa markering i MHV1/FV1

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland, Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-09-03 03:20:12
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Medförfattare: Sundqvist Mats RGS IT APP
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Obstetrix - sökordslista Kvinnohälsovården

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-08 12:21:06
Granskare:2079;#Allgulin Helu00e9n ADH HFS
Huvudförfattare: Danielsson Tulla ADH HFS
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Registrering av utvandrade svenskar med avregistrerade personnummer i Obstetrix - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2016-11-28 15:48:26
Granskare:
Huvudförfattare: Sundqvist Mats HS VO4
Medförfattare:
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO4
Kapitel:

Remisser - inkommande Obstetrik - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-03-06 05:58:22
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Anneli HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Slutsignering av förlossningsjournal - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-15 08:07:07
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ellen HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Smitta registrering i Obstetrix och VAS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland, Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-04-26 12:37:06
Granskare:3725;#Nordberg Eva HS KK;#4983;#Odeback Anders HS KK;#3725;#Nordberg Eva HS KK;#4983;#Odeback Anders HS KK;#329;#Ljungren Anneli ADH HFS KHV-UM STAB
Huvudförfattare: Ljungren Anneli ADH HFS KHV-UM STAB
Medförfattare: Nordberg Eva HS KK;
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Spärr i journal - Obstetrix - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2015-07-08 06:38:09
Granskare:
Huvudförfattare: Sundqvist Mats HS VO4
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Kontaktinformation

Annika Neij

Senast ändrad: