Direkt till innehållet

Obstetrix – Milou

Amniocentessvar - KK Varberg
Titel: Amniocentessvar - KK Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-26
Huvudförfattare: Johansson Agneta HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: VAS - Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Anestesiläkarbedömning förlossningen – KK Varberg
Titel: Anestesiläkarbedömning förlossningen – KK Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-07
Huvudförfattare: Johansson Agneta HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Varberg vårdadministration
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Diagnossättning – Obstetrix – KK HS
Titel: Diagnossättning – Obstetrix – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-12-08
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda ADH HFS KOM
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus vårdadministration
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Dokumentation av gravida patienter, i VAS eller Obstetrix KK Halmstad
Titel: Dokumentation av gravida patienter, i VAS eller Obstetrix KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-10-25
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Halmstad vårdadministration
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Födelseanmälan - Obstetrix - Lathund för att skicka - KK HS
Titel: Födelseanmälan - Obstetrix - Lathund för att skicka - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-06-15
Huvudförfattare: Sundqvist Mats RGS VS SYSTEMFÖRV IT
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Avdelningschef
Födelseanmälan från Obstetrix – KK HS
Titel: Födelseanmälan från Obstetrix – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-12-05
Huvudförfattare: Sundqvist Mats RGS VS SYSTEMFÖRV IT
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Födelseanmälan – kemlabprover på nyfödda vid avbrott – KK HS
Titel: Födelseanmälan – kemlabprover på nyfödda vid avbrott – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-11-17
Huvudförfattare: Samuelsson Ellen
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Födelseanmälan-Oplanerad driftstopp-kontaktlista - KK HS
Titel: Födelseanmälan-Oplanerad driftstopp-kontaktlista - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-09-12
Huvudförfattare: Sundqvist Mats RGS VS SYSTEMFÖRV IT
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
GBS hos gravid - dokumentation
Titel: GBS hos gravid - dokumentation
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-01-25
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Graviditetsregistret MHV manual Obstetrix 2018 3 0
Titel: Graviditetsregistret MHV manual Obstetrix 2018 3 0
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-19
Huvudförfattare: Signér Johanna J ADH HFS
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Graviditetsregistret – gravid med skyddad personuppgift eller gravid tackar nej till medverkan
Titel: Graviditetsregistret – gravid med skyddad personuppgift eller gravid tackar nej till medverkan
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-19
Huvudförfattare: Jönsson Kamilla ADH HFS KHV-UM STAB
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Kvalitetsregister - Patient - Obstetrix
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Inskrivning i Obstetrix – skapa FV1 - KK HS
Titel: Inskrivning i Obstetrix – skapa FV1 - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-12-03
Huvudförfattare: Sundqvist Mats RGS VS SYSTEMFÖRV IT
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Inskrivningsanteckning Obstetrix 2.2 - KK HS
Titel: Inskrivningsanteckning Obstetrix 2.2 - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2015-03-17
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda ADH HFS KOM
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad - Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Journalanteckning AKM - Obstetrix - KK Halmstad
Titel: Journalanteckning AKM - Obstetrix - KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2015-01-29
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda ADH HFS KOM
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Journalanteckning Obstetrix – KK HS
Titel: Journalanteckning Obstetrix – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2015-05-07
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda ADH HFS KOM
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad - Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Journaldokumentation i samband med fölossning – KK Halmstad
Titel: Journaldokumentation i samband med fölossning – KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-11
Huvudförfattare: Malmström Ola HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Journalförstöring - ta bort text i signerad eller låst anteckning
Titel: Journalförstöring - ta bort text i signerad eller låst anteckning
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-01-22
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Journal - Obstetrix - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Kvalitetssäkring - dokumentation i Obstetrix – KK HS
Titel: Kvalitetssäkring - dokumentation i Obstetrix – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-10-06
Huvudförfattare: Sundqvist Mats RGS VS SYSTEMFÖRV IT
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Obstetrix - Medicinska födelseregistret – rapportering KHV
Titel: Obstetrix - Medicinska födelseregistret – rapportering KHV
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-21
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Obstetrix – psykisk ohälsa markering i MHV1/FV1
Titel: Obstetrix – psykisk ohälsa markering i MHV1/FV1
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-09-02
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland - Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term: Mödravård - Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Obstetrix – sökordslista Kvinnohälsovården
Titel: Obstetrix – sökordslista Kvinnohälsovården
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-05-07
Huvudförfattare: Danielsson Tulla ADH HFS
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Registrering av utvandrade svenskar med avregistrerade personnummer i Obstetrix – KK HS
Titel: Registrering av utvandrade svenskar med avregistrerade personnummer i Obstetrix – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-11-28
Huvudförfattare: Sundqvist Mats RGS VS SYSTEMFÖRV IT
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Slutsignering av förlossningsjournal – KK HS
Titel: Slutsignering av förlossningsjournal – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-10-14
Huvudförfattare: Samuelsson Ellen
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Smitta registrering i Obstetrix och VAS
Titel: Smitta registrering i Obstetrix och VAS
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-28
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland - Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Obstetrix
Medicinsk term: Mödravård - Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Spärr i journal - Obstetrix - KK HS
Titel: Spärr i journal - Obstetrix - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-13
Huvudförfattare: Neij Annika HS KK
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef

Senast ändrad: