Direkt till innehållet

Barnhälsovårdsjournaler

Barnhälsovårdens pappersjournaler, inklusive journaler som är upprättade i andra landsting och regioner ska lämnas in till Regionarkivet personligen, via internpost eller via vanlig post.

Personlig inlämning/intern post

Adress: Södra Vägen 9, 302 90 Halmstad

Kontakta Regionarkivet innan personlig inlämning. Telefon: 035-13 48 00

Extern post

Försändelsen skickas rekommenderat.

Adress: Region Halland, Regionarkivet, Box 517, 301 80  Halmstad

Journalerna levereras enligt följande

  • Journalen läggs i ett förslutet kuvert med avsändarens streckkod. Kuvertet/förpackningen ska märkas tydligt med avsändare (namn och adress). Kuvertet läggs därefter i ett internpostkuvert och ange Kansliavdelningen, Regionarkivet, Södra Vägen 9, Halmstad.
  • Försättsblad vid slutarkivering av barnhälsovårdsjournaler ska bifogas
  • Tejp, gem plastfickor och handlingar som inte tillför någon sakkunskap, t.ex. tillfälliga minnesnoteringar, ska avlägsnasSnabbval

Utlämnandeblankett – Regionarkivet lämnar ut barnhälsovårdsjournal

Senast ändrad: