Direkt till innehållet

Barnhälsovårdsjournaler

Barnhälsovårdsjournaler tillhörande Region Halland ska du lämna in till Regionarkivet, Södra Vägen 9, Halmstad. Även de journaler som är upprättade i andra landsting och regioner ska återlämnas hit.

Det går också bra att skicka dem med posten om det är en mindre mängd, försändelsen bör då skickas rekommenderad. Använd då vår postadress, som är

Region Halland,

Regionarkivet

Box 517,

301 80  Halmstad.

Leverera journalerna enligt följande rutin:

  • Om ni skickar via internposten ska journalerna läggas i ett förslutet kuvert med avsändarens streckkod. Märk dessutom kuvertet/förpackningen tydligt med avsändare (namn och adress). Lägg kuvertet i ett internpostkuvert och ange Kansliavdelningen, Regionarkivet, Södra Vägen 9, Halmstad
  • Om ni inte skickar via internposten, märk kuvertet/förpackningen tydligt med avsändare (namn och adress)
  • Glöm inte att bifoga Försättsblad vid slutarkivering av barnhälsovårdsjournaler
  • Tejp, gem plastfickor och handlingar som inte tillför någon sakkunskap, t.ex. tillfälliga minnesnoteringar, ska avlägsnas
  • Kontakta oss innan om du tänker komma personligen, så att det säkert finns någon som kan ta emot dig.Snabbval

Utlämnandeblankett – Regionarkivet lämnar ut barnhälsovårdsjournal

Senast ändrad: