Direkt till innehållet

2024 Tema Munhåla Tand – Munhålans mysterier

Ett seminarium med fokus på bland annat slemhinneförändringar, läkemedelsbiverkningar i munhåla, samband mellan munhälsa och sjuklighet samt vad som bör remitteras till specialisttandvården respektive allmäntandläkare.

Inledning av Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén Halland – Munhålans mysterier

Kort introduktion och presentation av kapitlet Munhåla-Tand i Terapirekommendationer Halland.

Del 1. Orofacialmedicin, potentiella maligna förändringar och oral cancer

Föreläsning: Orofacialmedicin, oral licken planus, leukoplakier, erytroplakier, cancer

Föreläsare Ante Zakrisson, övertandläkare, orofacialmedicinare, Specialisttandvården HSH.

 • Introduktion till orofacialmedicin samt övriga specialiteter inom specialisttandvården.
 • Potentiella maligna förändringar (OLP, leukoplakier, eryrtoplakier).
 • Oral cancer.

Del 2. Läkemedelsbiverkningar i munhålan, virus- och candidainfektioner samt muntorrhet

Föreläsning: Läkemedelsbiverkningar i munhåla samt virus- och candidainfektioner

Föreläsare Anna Arvidsson, övertandläkare, orofacialmedicinare, Specialisttandvården HSV.

 • Läkemedel som kan orsaka biverkningar i munhålan.
 • Muntorrhet.
 • Candidainfektioner.
 • Virusinfektioner.

Del 3. Antiresorptiva läkemedel, remisser, tandhälsa hela livet

Föreläsning Antiresorptiva läkemedel, remissindikationer, försäkringsintyg

Föreläsare Ann Ljungman, övertandläkare, orofacialmedicinare, Specialisttandvården HSH.

 • Antiresorptiva läkemedel – högdos, lågdos, adjuvant behandling.
 • Remissindikationer och basal utredning.
 • Tandhälsa hela livet – Närsjukvårdens roll.
 • Tandvårdsstöd – STB, F-tandvård, N-tandvård.Senast ändrad: