Direkt till innehållet

Läkarmedverkan i hemsjukvården

Läkarmedverkan i hemsjukvården är en satsning för att förbättra för de invånare, oftast äldre, som bor kvar hemma och har hemsjukvård.

Genom Läkarmedverkan i hemsjukvården ska patienter med hemsjukvård och deras närstående få ökad trygghet, bättre vårdkvalitet och slippa onödiga sjukhusbesök. Målet är att patienter blir tryggt omhändertagna på optimal vårdnivå, där vård i hemmet är den primära målsättningen och att besök på akuten och slutenvård undviks där det är möjligt. Arbetet bygger på ett nära samarbetet mellan slutenvård, primärvårdsläkare och kommunens hemsjukvård.

Omfattning uppdrag från 1 januari 2021: Målgrupp för Läkarmedverkan i hemsjukvård är patienter som bor i ordinärt boende inskrivna i hemsjukvården och som inte kan ta sig till sin vårdcentral. Läkarmedverkan har också ansvar för läkarinsatserna på Hallands korttidsboende. Patienterna ska ha behov av akuta eller brådskande hembesök/konsultationer av Läkarmedverkan i hemsjukvården samma dag. Uppdrag på Säbo och LSS ingår inte i uppdraget, det är Vårdcentralernas ansvar.

Uppdrag Läkarmedverkan i hemsjukvården

Uppdragsbeskrivning Läkarmedverkan

Ansvar för Läkarmedverkan i hemsjukvården ligger i Närsjukvården Halland som ett särskilt uppdrag. Ansvarig verksamhetschef är:

Anette Karlsson, verksamhetschef  Läkarmedverkan i hemsjukvården samt Vårdcentralen AndersbergSenast ändrad: