Direkt till innehållet

Särskild utsatthet

Personer från alla delar av samhället kan vara utsatta för våld men vissa kan befinna sig i en särskilt utsatt situation som en följd av samhällets diskriminering och marginalisering av olika grupper. Detta kan gälla hbtq-personer, yngre eller äldre kvinnor, men även kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk eller prostitution, eller de som har utländsk bakgrund.

Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) har tagit fram en del ämnesguider som hjälper dem som vill fördjupa sig i dessa frågor. Sidorna innehåller bl.a. publikationer och kunskap för att underlätta arbetet med dessa grupper. NCK:s webbsida kan du nå genom att klicka här.