Direkt till innehållet

Medicinsk information och bibliotek

Biblioteken i Region Halland ger service till personal, patienter, närstående samt studerande inom ämnen relaterade till hälso-och sjukvård.

Medicinsk Information och Bibliotek har ett nära samarbete med övriga två enheter inom FoU Halland. Vi medverkar i ST-läkarutbildningen och vid forskningsmetodikkurser samt utbildning i referens-hanteringssystemet RefWorks.

Vi erbjuder individuell handledning och platsbesök

Vi erbjuder individuell handledning vid databassökning och hjälp att ta fram material som behövs för utveckling och forskning. Det finns ett antal studieplatser med tillgång till datorer och därmed tillgång till vårt e-bibliotek. WiFi finns tillgängligt.

Biblioteken på intranätet

Åtkomst till tidskrifter, e-böcker, databaser och referenshanteringssystem får du genom Regionens intranät. Är du anställd på en privat vårdcentral kommer du åt informationen via Vårdgivarwebben.

Som anställd i Region Halland kan du ansöka om ett konto i Proxive där du får tillgång till våra e-resurser utanför regionens IP.

Öppettider & kontakt

Biblioteken finns på Hallands sjukhus i Halmstad och i Varberg

Öppettiderna är  måndag- fredag kl. 12.00-15.00.

E-post: sjukhusbiblioteken@regionhalland.se

Medarbetare

Tobias Abelsson, Bibliotekarie

Maria Nilsson, Bibliotekarie

Fredrik Solvang, Bibliotekarie

Patrik Spendrup Thynell, Bibliotekarie

Petronella Johansson, bibliotekarie

Länkar

Sök information i EDS - Regionens (e) böcker, tidskrifter, artiklar ur databaser

Sök information i bibliotekskatalogen

Senast ändrad: