Direkt till innehållet

Medicinsk information och bibliotek

Biblioteken i Region Halland ger service till personal, patienter, närstående samt studerande inom ämnen relaterade till hälso-och sjukvård.

 

Covid-19

FoU kan hjälpa till vid sökningar och granskningar av medicinsk information som gäller Covid-19.

E-post: kunskapsstod@regionhalland.se

Flera förlag har gjort information om Covid-19 fritt tillgängligt. Regionsamarbetet Eira (Inera) har samlat länkar till resurserna som är tillgängliga:

Covid-19 – åtkomst till vetenskaplig information

 

Återöppnande av medicinska biblioteken

De medicinska biblioteken vid Hallands sjukhus Varberg och Halmstad öppnade åter sina lokaler måndagen den 17 augusti.

Öppettiderna är som tidigare måndag – fredag, kl. 12.00–15.00.

Handledning av medicinska bibliotekets tjänster görs på distans genom Teams. Hör av dig så bokar vi in en tid, sjukhusbiblioteken@regionhalland.se.

 

Nytt bibliotekssystem

Måndagen den 17 augusti gick vi över till ett nytt bibliotekssystem. I bibliotekskatalogen kan du söka böcker, reservera och se dina lån.

Om du har haft ett lösenord till förra bibliotekskatalogen, gäller detta inte i det nya systemet. Nytt lösenordet beställs via den nya bibliotekskatalogen.

 

Handledning på distans

Du har möjligheten att få handledning via Teams av medicinska bibliotekets tjänster. Kontakta medicinska biblioteket och få hjälp via Teams!

 

E-böcker

Tillgång till våra ca 3 000 e-böcker finns i bibliotekets sökportal för medicinska e-böcker och e-tidskrifter.

 

Visible Body upphör

Från den 15 juni 2020 avslutas access till anatomiprogrammet Visible Body i Region Halland.

 

Öppettider & kontakt

Biblioteken finns på Hallands sjukhus i Halmstad och i Varberg

Öppettiderna är  måndag- fredag kl. 12.00-15.00.

E-post: sjukhusbiblioteken@regionhalland.se

 

Medarbetare

Tobias Abelsson, Bibliotekarie

Maria Nilsson, Bibliotekarie

Fredrik Solvang, Bibliotekarie

Patrik Spendrup Thynell, Bibliotekarie

Petronella Johansson, bibliotekarie

 

Länkar

Sök information i EDS - Regionens (e) böcker, tidskrifter, artiklar ur databaser

Sök information i bibliotekskatalogen

Senast ändrad: