Direkt till innehållet

Medicinsk information och bibliotek

Biblioteken i Region Halland ger service till personal, patienter, närstående samt studerande inom ämnen relaterade till hälso-och sjukvård.

 

Covid-19

FoU kan hjälpa till vid sökningar och granskningar av medicinsk information som gäller Covid-19.

E-post: kunskapsstod@regionhalland.se

Flera förlag har gjort information om Covid-19 fritt tillgängligt. Regionsamarbetet Eira (Inera) har samlat länkar till resurserna som är tillgängliga:

Covid-19 – åtkomst till vetenskaplig information

 

Ingen öppen verksamhet på medicinska biblioteken vid Hallands sjukhus Varberg och Halmstad

Från den 2 april stängde de medicinska biblioteken vid Hallands sjukhus Varberg och Halmstad den ”öppna verksamheten”. Öppethållandet drogs in och beslutet gäller tillsvidare med hänsyn till Covid-19-pandemin.

 

Handledning på distans

Du har möjligheten att få handledning via Teams av medicinska bibliotekets tjänster. Kontakta medicinska biblioteket och få hjälp via Teams!

 

E-böcker

Tillgång till våra ca 3 000 e-böcker finns i bibliotekets sökportal för medicinska e-böcker och e-tidskrifter.

 

Visible Body upphör

Från den 15 juni 2020 avslutas access till anatomiprogrammet Visible Body i Region Halland.

 

Öppettider & kontakt

Biblioteken finns på Hallands sjukhus i Halmstad och i Varberg

Öppettiderna är  måndag- fredag kl. 12.00-15.00.

E-post: sjukhusbiblioteken@regionhalland.se

 

Medarbetare

Tobias Abelsson, Bibliotekarie

Maria Nilsson, Bibliotekarie

Fredrik Solvang, Bibliotekarie

Patrik Spendrup Thynell, Bibliotekarie

Petronella Johansson, bibliotekarie

 

Länkar

Sök information i EDS - Regionens (e) böcker, tidskrifter, artiklar ur databaser

Sök information i bibliotekskatalogen

Senast ändrad: