Direkt till innehållet

Aktuella beslut vårdprogram (ej cancer)

Aktuella regionala beslut för nationella vårdprogram enligt processen för ordnat införande.

Regionala beslut för vårdprogram (ej cancer)

Levnadsvanor

Regionalt programområde Levnadsvanor

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling

2022-02-18

Regionalt beslut från 2022-06-15:

Att följa nationellt vårdprogram

Lung- och allergisjukdomar

Regionalt programområde Lung- och allergisjukdomar

Nationellt vårdprogram Obstruktiv sömnapné hos vuxna

2021-12-06

Regionalt beslut från 2022-03-23:

Att följa nationellt vårdprogram

Njur- och urinvägssjukdomar

Regionalt programområde Njur- och urinvägssjukdomar

Nationellt vårdprogram Kronisk njursjukdom

2021-05-10

Regionalt beslut från 2021-06-07:

Att följa nationellt vårdprogram

Rörelseorganens sjukdomar

Regionalt programområde Rörelseorganens sjukdomar

Nationellt vårdprogram Distala radiusfrakturer

2021-04-21

Regionalt beslut från 2021-06-07:

Att följa nationellt vårdprogram

 

Senast ändrad: