Direkt till innehållet

Vårdprogram (ej cancer) och Socialstyrelsens riktlinjer

Nedan anges nationella vårdprogram som har hanterats regionalt enligt processen för ordnat införande. Regionen har beslutat att arbeta för att följa inriktningen i dessa kunskapsstöd.

Regionalt hanterade vårdprogram (ej cancer)

Barn och ungdomars hälsa

Nationellt vårdprogram för långvarig smärta hos barn 2023-06-16.

 

Endokrina sjukdomar

Nationellt vårdprogram för hypertyreos 2022-10-25

Nationellt vårdprogram för primär hyperparatyreoidism 2023-04-28

 

Levnadsvanor

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling 2022-02-18.

 

Lung- och allergisjukdomar

Nationellt vårdprogram Obstruktiv sömnapné hos vuxna 2021-12-06.

 

Mag- och tarmsjukdomar

Nationellt vårdprogram för levercirros 2022-10-21

Nationellt vårdprogram för vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) 2023-01-16.

 

Njur- och urinvägssjukdomar

Nationellt vårdprogram Kronisk njursjukdom 2021-05-19.

Nationellt vårdprogram Stensjukdom i övre urinvägarna 2022-10-20.

 

Rörelseorganens sjukdomar

Nationellt vårdprogram Distala radiusfrakturer 2021-04-21.

 

Socialstyrelsens riktlinjer (regionalt hanterade)

Hjärt- och kärlsjukdomar

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2018-06-28.

 

Kvinnosjukdomar

Nationella riktlinjer för vård vid provocerad vulvodyni 2022-11-23.

 

Levnadsvanor

Nationella riktlinjer för vård vid obesitas 2022-04-28.

 

Nervsystemets sjukdomar

Nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom 2022-11-18.

 

Psykisk hälsa

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism 2022-10-20.

Nationella riktlinjer för missbruk och beroende 2019-01-28.Senast ändrad: