Direkt till innehållet

Aktuella beslut vårdprogram (ej cancer) och Socialstyrelsens riktlinjer

Aktuella regionala beslut för nationella vårdprogram enligt processen för ordnat införande.

Regionala beslut för vårdprogram (ej cancer)

Levnadsvanor

Regionalt programområde Levnadsvanor

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling 2022-02-18.

Regionalt beslut från 2022-06-15:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Lung- och allergisjukdomar

Regionalt programområde Lung- och allergisjukdomar

Nationellt vårdprogram Obstruktiv sömnapné hos vuxna 2021-12-06.

Regionalt beslut från 2022-03-23:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Mag- och tarmsjukdomar

Regionalt programområde Mag- och tarmsjukdomar

Nationellt vårdprogram för vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) 2023-01-16.

Regionalt beslut från 2023-06-09:

 • Att arbeta för att följa inriktningen i nationellt vårdprogram på ett sätt som är förenligt med beslutade prioriteringar.

 

Njur- och urinvägssjukdomar

Regionalt programområde Njur- och urinvägssjukdomar

Nationellt vårdprogram Kronisk njursjukdom 2021-05-10.

Regionalt beslut från 2021-06-07:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Nationellt vårdprogram Stensjukdom i övre urinvägarna 2022-10-20.

Regionalt beslut från 2023-06-16

 • Att Region Halland ska arbeta för att följa inriktningen i nationellt godkänt vårdprogram för stensjukdom i övre urinvägarna på ett sätt som är förenligt med beslutade prioriteringar.

 

Rörelseorganens sjukdomar

Regionalt programområde Rörelseorganens sjukdomar

Nationellt vårdprogram Distala radiusfrakturer 2021-04-21.

Regionalt beslut från 2021-06-07:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Regionala beslut för Socialstyrelsens riktlinjer

Hjärt- och kärlsjukdomar

Regionalt programområde Hjärt- och kärlsjukdomar

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2018-06-28.

Regionalt beslut från 2023-04-24:

 • Att Region Halland ska arbeta för att följa inriktningen i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2018.

 

Kvinnosjukdomar

Regionalt programområde Kvinnosjukdomar och förlossning

Nationella riktlinjer för vård vid provocerad vulvodyni 2022-11-23.

Regionalt beslut från 2023-03-24:

 • Att Region Halland ska arbeta för att följa inriktningen i nationell riktlinje för vård vid provocerad vulvodyni.

 

Levnadsvanor

Regionalt programområde Levnadsvanor

Nationella riktlinjer för vård vid obesitas 2022-04-28

Regionalt beslut från 2023-01-03:

 • Att Region Halland ska arbeta för att följa inriktningen i nationella riktlinjer för vård vid obesitas.

 

Psykisk hälsa

Regionalt programområde Psykisk hälsa

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism 2022-10-20

Regionalt beslut från 2023-06-15:

 • Att Region Halland ska arbeta för att följa inriktningen i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism, samtidigt som resurserna alltid ska användas så att mesta möjliga nytta skapas. Detta kan innebära att vissa saker utförs så att nyttoavsikten i riktlinjerna uppnås, men med en något annorlunda metod än vad som föreslås-

 

Nationella riktlinjer för missbruk och beroende 2019-01-28

Regionalt beslut från 2023-04-11:

 • Att Region Halland ska arbeta för att följa inriktningen i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.Senast ändrad: