Direkt till innehållet

Rehabilitering

I Närsjukvården är rehabiliteringsresurserna främst kopplade till vårdcentralerna. Vissa privata vårdcentraler har underleverantörer och dessutom finns det privata fysioterapeuter inom nationella taxan i Halland.

För att hitta vilka resurser som finns inom rehabilitering, sök mottagning/profession och ort på 1177.se.

På Halland sjukhus finns rehabiliteringsresurserna på Rehabiliteringskliniken. Rehabiliteringen bedrivs till största delen för patienter som är inneliggande, har särskilda behov eller har en aktiv kontakt med sjukhuset.

Logopeder och dietister har uppdrag både inom närsjukvård och specialistsjukvård.

Det finns också rehabiliteringsresurser kopplade till områden inom barn- och vuxenhabilitering, hjälpmedelscentrum, kommunikation, kvinnohälsovård och ungdomsmottagning.

Definition av rehabilitering

Definition rehabilitering i Halland med offentlig finansiering

”- är ett målinriktat, i tid avgränsat, ibland teambaserat och i vissa fall återkommande samarbete mellan patienten och berörd hälso- och sjukvårdspersonal. Det utgår från individens upplevda oförmåga, behov, mål och förhoppningar, samt från en analys av individens funktions- och aktivitetsförmåga, delaktighet samt personliga och omgivningsrelaterade resurser och hinder

- är en pedagogisk och psykologisk process som syftar till att stödja individen att utveckla kunskap och färdigheter för att uppnå egna valda och möjliga mål samt stödja personen att hantera den påverkan som funktionsnedsättningen eller sjukdomen i många fall innebär

- är handledd av hälso- och sjukvårdspersonal och inte den träning som patienten utför på egen hand”

Relaterad information

SamordningsförbundetSenast ändrad: