Direkt till innehållet

VAS

Målet med en sammanhållen journal för vården i Halland är att kunna ta del av patientuppgifter oavsett var patienten vårdats. Syftet är att vårdpersonal vid behov ska kunna få en mer heltäckande bild av patientens vårdhistorik och vårdbehov, vilket i sin tur gör att vi snabbare kan ge god och säker vård.

Journalsystemet VAS används idag inom alla Region Hallands vårdenheter samt flera privata vårdenheter.

Mer information om patientjournalen finner du på 1177 Vårdguiden.

VAS versioner

Information VAS 45.0

Information VAS 44.1

Information VAS 43.0

Information VAS 42.1-1

Information VAS 41.0

 

Kopplat till VAS finns

 • E-arkiv
 • Medspeech, digital diktering
 • Fluency Direct - taligenkänning
 • NCS Läkemedelmodul
 • Nationell Patientöversikt, NPÖ
 • Aweria - akutliggare
 • Webbtidbok 1177 - koppling VAS tidbok
 • Auricula
 • Interinfo nås via VAS för transfusionsrapportering och transfusionskontroll
 • Elektroniska sjukintyg skickas idag från VAS via Elektroniskt sjukintyg Webcert
 • NDR - Nationellt kvalitetsregister för diabetes
 • SMS påminnelse
 • Worklist
 • PC PAL - tillväxtkurva i VAS
 • TraceMasterVue, EKG - Digital lagring i TraceMasterVue
 • Picsara, digital lagring av bilder. Nås via VAS
 • Vue Motion - uthopp till bildvisare för Röntgen Halland
 • Master - Befolkningsregister
 • Carita, Tandvårdsjournal som nås från VAS
 • Spärrtjänst

Felanmälan och support

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring 010-476 19 00

Snabbval

VAS-hjälpen

Självstudier

Relaterad information

Remisskoder för enheter som använder VAS

Adresser till enheter som inte använder VAS

VAS-kliniker, per vårdgivare

Förtydligande av klinikkoder i VAS

Länkar

Hälsoinformatik

Journaltermer

Vårdadministrativa termerSenast ändrad: