Direkt till innehållet

Barn och ungdomars hälsa

Barn och ungdomars hälsa berör de flesta andra programområden. Strategin är därför att samarbeta brett och prioritera egna insatser som är specifika för barn och ungdomar, samt att ständigt bevaka barnperspektivet.

Det nationella programområdet (NPO) Barn och ungdomars hälsa leder kunskapsstyrningen inom sitt område. Du kan läsa om programområdets uppdrag och insatsområden på webbsidan Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Utifrån den nationella styrningen arbetar Region Halland enligt en lokal kunskapsstyrningsprocess. 

Informationen om arbetet med barn och ungdomars hälsa i Region Halland är uppdelad i barnhälsovård och i pediatrik. Se vänsterspalten.

 Senast ändrad: