Direkt till innehållet

Barn och ungdomars hälsa

Barn och ungdomars hälsa berör de flesta andra programområden. Strategin är därför att samarbeta brett och prioritera egna insatser som är specifika för barn och ungdomar, samt att ständigt bevaka barnperspektivet.

Programområdet ska genom kunskapsstyrning bidra till att skapa en jämlik hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Uppdraget omfattar alla vårdnivåer och hela vårdkedjan. Programområdet driver egna insatser, samverkar tätt med myndigheter, delar ansvar för insatser med och deltar i andra programområdens och externa aktörers arbete som berör barn och ungdomars hälsa.

Du hittar mer information om det Nationella Programområdet för barn och ungdomars hälsa på SKR:s webbsida om den nationella kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvård.

Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

Informationen om arbetet med barn och ungdomars hälsa i Region Halland är uppdelad i barnhälsovård och i pediatrik. Se vänsterspalten.

 

Remissförfarande från barnhälsovården vid avvikande utveckling hos barn 0-6 år
Titel: Remissförfarande från barnhälsovården vid avvikande utveckling hos barn 0-6 år
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-22
Huvudförfattare: Holmgren Anton HS BARN
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Barn och ungdomars hälsa - Remisser - Patient - Barnhälsovård
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Senast ändrad: