Direkt till innehållet

CytoBase

CytoBase är det IT- system som används vid ordination, beställning och administrering av cytostatika i Region Halland. CytoBase driftsattes hösten 2019 och leverantör för systemet är Journalia.

Flertalet av de regimer som finns i CytoBase för Region Halland är importerade från det Nationella regimbiblioteket. Regimerna i det Nationella regimbiblioteket är fastställda och godkända av regimansvariga inom respektive nationell vårdprogramsgrupp.

regimansvarig läkare vid de behandlande enheterna inom Hallands sjukhus fastställer regimerna för användning vid respektive enhet. De fastställda regimerna godkänns och låses därefter i CytoBase av farmaceut i samråd med regimansvarig läkare.

All behandling av cytostatika ska ordineras i CytoBase av ansvarig läkare. I CytoBase ordineras de läkemedel som ingår i själva cytostatikaregimen. Övriga läkemedel såsom antiemetika och premedicinering ska ordineras i NCS Läkemedelsmodul. För mer information se rutin CytoBase – Ordination och administrering.docx (regionhalland.se)

 

Inloggning i CytoBase sker med SITHS-kort.

 

Aktuell information

Aktuell version

Den 1 september uppgraderades CytoBase med ny applikation  i samband med att Region Halland tog över cytostatikaberedning i egen regi.

Leveransbesked CytoBase Ver 23.20 1/9

 

Kommande version

Den 18/5 uppgraderas CytoBase till version 23.22

Leveransbesked CytoBase version 23.22

 

Utbildning

För utbildning i systemet kontakta Läkemedelssupporten tel 010-47 619 00.

 

Behörighet till systemet

För behörighet till CytoBase registreras ett ärende till Läkemedelssupporten.

Följande behörighetsnivåer finns;

  • Läkare
  • Beställande sjuksköterska
  • Sjuksköterska
  • Farmaceut
  • Läsbehörighet

 

 

Support och felanmälan

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring Läkemedelssupporten tel 010-47 619 00.

 

Vid behov av ny eller revidering av regim

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring Läkemedelssupporten tel 010-47 619 00.

 

För installation av CytoBase läggs ett ärende till  IT Servicedesk Teknik

eller ring Servicedesk tel 010-47 619 00.

 

Driftstopp

Rutin driftstopp

 

Snabbval

VAS-hjälpen CytoBase

Senast ändrad: