Direkt till innehållet

Kognition och kommunikation

Om du vill ha hjälp med

- utprovning av samtalsapparater

- styrsätt till dator

- läs- och skrivhjälpmedel

- stamningshjälpmedel

- kommunikationsappar

- utbildning och inträning av kommunikationshjälpmedel eller kommunikationssätt

skicka in en arbetsorder till Dako i Websesam. Välj WEB - Konsultation Utprovning HMC/DAKO, tjänsteprodukt Kommunikation. Bifoga checklista för hjälpmedel - kognition och kommunikation.

 

Vid förskrivning av programvara eller kommunikationsapp ska du skicka in en arbetsorder i Websesam, välj DAKO - Installation. Välj i hjälpmedelslistan vilket/vilka program eller appar det gäller och om en anpassning ska läggas till. Om du eller brukaren vill installera programmet eller appen själv kan du ange det i arbetsordern. Egen installation/nedladdning görs efter överenskommelse med Dakos tekniker.

Om du vill förskriva ett program som inte går att förskriva direkt i Websesam - gör en arbetsorder, välj WEB - Konsultation Utprovning HMC/DAKO, tjänsteprodukt Kommunikation. Skriv "förskrivning" under felbeskrivning. Bifoga förskrivningsblankett. Senast ändrad: