Direkt till innehållet

Uppdatering av styrande dokument

Under veckan har det gjorts en uppdatering av webbplatsen. Det innebär att styrande dokument (ex vårdriktlinjer och rutiner) visas på ett nytt sätt. Hittar du inte ett styrande dokument kan du alltid söka här:

Sök styrande dokument

Kognition och kommunikation

Om du vill ha hjälp med

- utprovning av samtalsapparater

- styrsätt till dator

- läs- och skrivhjälpmedel

- stamningshjälpmedel

- kommunikationsappar

- utbildning och inträning av kommunikationshjälpmedel eller kommunikationssätt

skicka in en arbetsorder till Dako i Websesam. Välj WEB - Konsultation Utprovning HMC/DAKO, tjänsteprodukt Kommunikation. Bifoga checklista för hjälpmedel - kognition och kommunikation.

 

Vid förskrivning av programvara eller kommunikationsapp ska du skicka in en arbetsorder i Websesam, välj DAKO - Installation. Välj i hjälpmedelslistan vilket/vilka program eller appar det gäller och om en anpassning ska läggas till. Om du eller brukaren vill installera programmet eller appen själv kan du ange det i arbetsordern. Egen installation/nedladdning görs efter överenskommelse med Dakos tekniker.

Om du vill förskriva ett program som inte går att förskriva direkt i Websesam - gör en arbetsorder, välj WEB - Konsultation Utprovning HMC/DAKO, tjänsteprodukt Kommunikation. Skriv "förskrivning" under felbeskrivning. Bifoga förskrivningsblankett. 

 

Ev info om vart man vänder sig för hjälp med kognitionshjälpmedel.

Senast ändrad: