Direkt till innehållet

Om IT-stöd i vården

Arbetet med Vårdsystem kan delas upp på två områden: förvaltning och utveckling.

Systemförvaltningens mål är att kontinuerligt stödja, vidmakthålla, vidareutveckla och tillgängliggöra IT-systemen för att leverera nytta till alla verksamheter.

Det är verksamhetens behov som ska styra systemutvecklingen. För att tydliggöra detta ställningstagande finns ett centralt beslut i Regionen att etablera förvaltningsobjekt enligt förvaltningsmodellen PM3.

Tre objektsfamiljer har beslutats, varav Vårdsystem är ett.

Definition av begreppet Vårdsystem

  • Skall stödja kärnverksamheten
  • Används i vårdens processer
  • Skall stödja patientarbetet såväl operativt som uppföljning

Kontaktinformation

Felanmälan eller support

Lägg ärende till IT Servicedesk

eller ring 010-476 19 00

Öppettider måndag – torsdag kl 7-17 och fredag 7-16

Kontaktpersoner Systemförvaltning

Göran Lindh

Objektägare Journal VAS, Journal verksamhetsspecifik och eHälsa och Samverkan

Magnus Bengtsson

Objektägare Läkemedel

Inga-Lill Baudlot

Objektägare Patientbunden diagnostik

Ulrika Christensen

Objektägare Fysiologisk diagnostik

Magnus Warfinge

Objektägare Radiologi

Mattias Bjarnegård

Objektägare Provbunden diagnostik

Gunnar Eriksson

Objektägare TandvårdSenast ändrad: