Direkt till innehållet

Läs mer hos andra

Nationella webbsidor

Barnafrid.se har flera regeringsuppdrag som rör barn som utsatts för våld och andra övergrepp. Webbsidan har information som vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts. Barnafrid.se samlar och sprider kunskap, bidrar till ett förbättrat förebyggande arbete samt utvecklar effektiva insatser för att skydda och stödja barn som våldsutsatta barn.

 

NCK.se (Nationellt centrum för kvinnofrid) har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har även regeringens uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor. NCK och Socialstyrelsen har utvecklat ett nationellt webbaserat metod- och kompetensstöd som är speciellt anpassat för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, Ambulans och 1177. På NCK:s webbsida finns ett antal utbildningspaket samlade samt NCK Kunskapsbank

 

Hedersförtryck.se Hälso- och sjukvården har en viktig uppgift att upptäcka och uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck och att i samverkan med socialtjänsten se till att de som utsatts erbjuds det skydd, stöd och behandling som de behöver. På denna webbsida finns mycket att ta del av och även delar som är specifikt för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården

Polisen.se, Brott i nära relation Här finns information som kan vara användbar både för medarbetare inom Region Halland och för invånare. Här finns berättelser, t.ex. När jag till slut berättade och filmer, t.ex.

Johan och Eva - om normaliseringsprocessen

Johan och Eva - om svartsjuka och våld i nära relationer

Johan och Eva - varför det kan vara svårt att lämna en destruktiv relation

 

BRIS.se

BRIS för vuxna Våld hemma

BRIS för barn Våld är när någon gör dig illa (film)

 

Brottsofferjouren, våld i nära relationer

Valdinararelationer.se

 

 

Senast ändrad: