Direkt till innehållet

Barn

Att utsättas för våld får allvarliga konsekvenser för barn. Det gäller även för barn som ser, hör eller på andra sätt upplever våld mot en förälder eller omsorgsperson. På SKR:s webbsida Barn och våld finns det information om hur socialtjänsten kan stödja barn som har blivit utsatta. Materialet är användbart även för hälso- och sjukvårdspersonalen.

Du vet väl att det finns en sida här på Vårdgivarwebben om hur du ska gå till väga när du ska anmäla oro för barnFör att läsa mer om barns rättigheter kan du klicka på Patientens rättigheter och medverkan här på Vårdgivarwebben.

Vad innebär den nya lagen om Barnfridsbrott för hälso- och sjukvården och tandvården i det praktiska arbetet? Den 10 november 2021 bjöd flera expertenheter från Västra Götalandsregionen in till ett seminarium om det nya Barnfridsbrottet. Filmen från seminariet kan du se här: https://vimeo.com/671047512

Utbildning med fokus på barn

Barn som utsatts för våld och övergrepp ska få ett tryggt och kunnigt bemötande, var i Sverige de än bor och vem de än träffar. Barnafrid har därför tagit fram ett kostnadsfritt basprogram som ger dig som yrkesverksam en kunskapsbas, baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Basprogrammet tar en halv dag att genomföra.

Senast ändrad: