Direkt till innehållet

Barn och unga

Att utsättas för våld får allvarliga konsekvenser för barn. Det gäller även för barn som ser, hör eller på andra sätt upplever våld mot en förälder eller omsorgsperson. På SKR:s webbsida Barn och våld finns det information om hur socialtjänsten kan stödja barn som har blivit utsatta. Materialet är användbart även för hälso- och sjukvårdspersonalen.

Du vet väl att det finns en sida här på Vårdgivarwebben om hur du ska gå till väga när du ska anmäla oro för barnFör att läsa mer om barns rättigheter kan du klicka på Patientens rättigheter och medverkan här på Vårdgivarwebben.

Vad innebär lagen om Barnfridsbrott för hälso- och sjukvården och tandvården i det praktiska arbetet? Den 10 november 2021 bjöd flera expertenheter från Västra Götalandsregionen in till ett seminarium om det nya Barnfridsbrottet. Filmen från seminariet kan du se här: https://vimeo.com/671047512

Utbildning med fokus på barn

Barn som utsatts för våld och övergrepp ska få ett tryggt och kunnigt bemötande, var i Sverige de än bor och vem de än träffar. Barnafrid har därför tagit fram ett kostnadsfritt basprogram som ger dig som yrkesverksam en kunskapsbas, baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Basprogrammet tar en halv dag att genomföra.

Barnahus Halland

Barnahus Halland har startat upp sin verksamhet i Halmstad och Varberg sommaren 2022. ​Syftet är att samverka kring barn som misstänks ha utsatts för våld, sexuella övergrepp eller bevittnat våld i nära relationer.

Barnahus finns i många kommuner i Sverige och är en del av nätverket Barnafrid. Det är en verksamhet som ger ett heltäckande stöd till barn som misstänks ha blivit utsatta för någon form av våld. Barnahuset drivs gemensamt av Hallands kommuner, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Region Halland. Region Halland bidrar med resurser i form av medicinsk och barnpsykiatrisk kompetens.

På Barnahus Halland arbetar samordnare som ansvarar för att hålla samman det gemensamma arbetet. Här samlas vid behov även polis, läkare från barn- och ungdomskliniken, socialtjänst och personal från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Tillsammans ger de barnet ett heltäckande stöd.

Barnahus Halland har sina lokaler i den gamla Kulturskolan på Axel Olsonsgata 5 i Halmstad och i en lokal på polishuset i Varberg så att de barn som bor i norra delarna av länet inte ska behöva åka så långt.

Barnahus Halland ersätter inte socialtjänstens ordinarie arbete utan är en kompletterande verksamhet. Det innebär inte heller några förändrade rutiner för dig som jobbar inom Region Halland och är orolig för ett barn, utan som tidigare anmäler du detta till socialtjänsten.Senast ändrad: