Direkt till innehållet

Peniscancer

Följande kvarstående symtom från penis ska föranleda misstanke:

 • ett svårläkt sår
 • röda områden
 • en förhårdnad
 • illaluktande flytningar från en trång förhud
 • återkommande blödningar
 • smärta
 • observera: ett eller flera av ovanstående symtom i kombination med förstorade lymfkörtlar i ljumskarna ger välgrundad misstanke, se nedan

Vid misstanke utan annan uppenbar orsak ska patienten remitteras till urolog eller dermatolog (filterfunktion).

Remiss till filterfunktion (urolog eller dermatolog)

Urologmottagningen Hallands sjukhus. Remisskod i VAS: Halmstad: hsurohstd, Varberg: hsurovbg, Kungsbacka: hskuromott.

eller

Remiss skickas till:

Hudkliniken Hallands sjukhus Halmstad eller Varberg eller Hallandskustens Hudmottagning Kungsbacka eller Varberg eller Hudmottagningen Harald Salim, Halmstad.

Remisskod i VAS:

HS Halmstad: Hshudhstd

HS Varberg: Hshudvbg

Hallandskustens hudmottagning Kba: prhudkba

Hallandskustens hudmottagning Vbg: prhudvbg

Hudmottagningen Harald Salim: rlhudlak

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet eller i frågeställningsfältet vid användning av pappersremiss.

Remissen till urolog eller dermatolog (filterfunktion) ska innehålla:

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
  • företagen utredning
  • inguinalt lymfkörtelstatus
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedelsöverkänslighet
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • fotodokumentation är önskvärd
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • klinisk misstanke om peniscancer vid bedömning av urolog eller dermatolog
 • histopatologiskt fynd talande för invasiv peniscancer
 • ett symtom enligt ovan i kombination med förstorade lymfkörtlar i ljumskarna

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Remissen skickas till:

Urologmottagningen Hallands sjukhus. Remisskod i VAS: Halmstad: hsurohstd, Varberg: hsurovbg, Kungsbacka: hskuromott. Märk remissen med SVF.

Koordinatorer

Kungsbacka: Anna Handin 0300-56 55 59, Fax: 0300-56 54 15

Halmstad: Ann-Christin Lundqvist 035-13 12 99, Yvonne Lindstedt 035-13 49 37, Fax: 035-13 49 43

Varberg: Lena Appelin 0340-66 27 79, Fax: 0340-844 37

Patientinformation

Informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Senast ändrad: