Direkt till innehållet

Peniscancer

Peniscancer (RCC samverkan)

Vid misstanke utan annan uppenbar orsak ska patienten remitteras till urolog eller dermatolog (filterfunktion).

Remiss till filterfunktion (urolog eller dermatolog)

Urologmottagningen Hallands sjukhus. Remisskod i VAS: Halmstad: hsurohstd, Varberg: hsurovbg, Kungsbacka: hskuromott.

eller

Remiss skickas till:

Hudkliniken Hallands sjukhus Halmstad eller Varberg eller Hallandskustens Hudmottagning Kungsbacka eller Varberg eller Hudmottagningen Harald Salim, Halmstad.

Remisskod i VAS:

HS Halmstad: Hshudhstd

HS Varberg: Hshudvbg

Hallandskustens hudmottagning Kba: prhudkba

Hallandskustens hudmottagning Vbg: prhudvbg

Hudmottagningen Harald Salim: rlhudlak

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet eller i frågeställningsfältet vid användning av pappersremiss.

Remissen till urolog eller dermatolog (filterfunktion) ska innehålla:

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
  • företagen utredning
  • inguinalt lymfkörtelstatus
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedelsöverkänslighet
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • fotodokumentation är önskvärd
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • klinisk misstanke om peniscancer vid bedömning av urolog eller dermatolog
 • histopatologiskt fynd talande för invasiv peniscancer
 • ett symtom enligt ovan i kombination med förstorade lymfkörtlar i ljumskarna

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Remissen skickas till:

Urologmottagningen Hallands sjukhus. Remisskod i VAS: Halmstad: hsurohstd, Varberg: hsurovbg, Kungsbacka: hskuromott. Märk remissen med SVF.

Koordinatorer

Kungsbacka: Lena Karevi, 0300-56 51 91, Fax: 010–4891973

Halmstad/Varberg: Barbro Tilling, 0340-48 10 50, Fax: 010–4891911

Patientinformation

Informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.Senast ändrad: