Direkt till innehållet

Aktuella beslut vårdprogram cancer och standardiserade vårdförlopp cancer

Aktuella regionala beslut enligt processen för ordnat införande.

De nationella vårdprogrammen och SVF:erna länkas till de aktuella versioner som är publicerade i den nationella kunskapsbanken för cancervård hos Regionala Cancercentrum (RCC). De regionala besluten är baserade på den version som anges i tabellen, vilket kan vara en tidigare eller senare version än den som länkas till.

Regionala beslut vårdprogram cancer

Programområde Cancersjukdomar

Regionalt programområde Cancersjukdomar

Nationellt vårdprogram Akut onkologi

2018-11-30 (version 1.0)

Uppdaterad 2020-03-25 (version 1.1)

Regionalt beslut från 2019-02-18:

Att den regionala processen ansvarar för följsamhet till nationellt vårdprogram.

Barncancer

Regionalt programområde Barncancer

Nationellt vårdprogram Långtidsuppföljning efter barncancer

2022-02-22 (version 3.0)

Regionalt beslut från 2022-01-03:

Att följa nationellt vårdprogram.

Blodcancer, lymfom och myelom

Regionalt programområde Blodcancer, lymfom och myelom

Blodcancer
Nationellt vårdprogram Akut lymfatisk leukemi, ALL

2020-06-16 (version 1.0)

Korrigering 2021-01-11 (version 1.1) utan ändring av regionalt beslut

Regionalt beslut från 2020-10-08:

Att följa nationellt vårdprogram.

Nationellt vårdprogram Akut myeloisk leukemi, AML

2022-06-21 (version 7.0)

Regionalt beslut från 2022-10-10:

Att ha följsamhet till nationellt vårdprogram.

Nationellt vårdprogram Kronisk lymfatisk leukemi, KLL

2022-01-25  (version 6.0)

Regionalt beslut från 2022-01-03:

Att följa nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram Kronisk myeloisk leukemi, KML

2019-06-25 (version 2.1 – ännu ej uppdaterad till ny version)

Regionalt beslut från 2022-12-13:

Att arbeta för att följa inriktningen i nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram Myeloproliferativ neoplasi

2021-01-14 (version 1.0)

Regionalt beslut från 2021-06-07:

Att följa nationellt vårdprogram.

Lymfom
Nationellt vårdprogram Aggressiva B-cellslymfom

2021-03-30 (version 5.0 – ännu ej uppdaterad till ny version)

Regionalt beslut från 2022-12-13:

Att arbeta för att följa inriktningen i nationellt vårdprogram.

Nationellt vårdprogram Hodgkins lymfom

2022-02-08 (version 4.0)

Regionalt beslut från 2022-01-03:

Att följa nationellt vårdprogram.

Nationellt vårdprogram Mantelcellslymfom

2021-09-07 (version 3.0)

Regional beslut från 2021-10-18:

Att följa nationellt vårdprogram.

Nationellt vårdprogram T-cellslymfom

2021-02-16 (version 2.0)

Regionalt beslut från 2021-01-15:

Att följa nationellt vårdprogram.

Myelom
Nationellt vårdprogram Myelom

2021-04-27 (version 3.0)

Regionalt beslut från 2021-06-07:

Att följa nationellt vårdprogram.

Bröstcancer

Regionalt programområde Bröstcancer

Nationellt vårdprogram Bröstcancer

2022-05-10 version 4.0

Korrigering 2022-08-23 (version 4.2) utan ändring av regionalt beslut

Regionalt beslut från 2022-03-23:

Att följa nationellt vårdprogram.

Buksarkom och neuroendokrina buktumörer

Regionalt programområde Burksarkom och neuroendokrina buktumörer

Nationellt vårdprogram Binjuretumörer

2020-02-11 (version 1.0)

Regionalt beslut från 2020-03-05:

Att följa nationellt vårdprogram.

Nationellt vårdprogram Buksarkom inkl. gynekologiska sarkom

2022-03-15 (version 2.0)

Regionalt beslut från 2020-10-08:

Att följa nationellt vårdprogram.

Regionalt beslut från 2022-01-03:

Att följa Bilaga Gynekologiska sarkom.

Nationellt vårdprogram Neuroendokrina buktumörer

2021-05-04 (version 3.0)

Regionalt beslut från 2021-03-19:

Att följa nationellt vårdprogram.

Bukspottkörtelcancer, cancer i lever och galla

Regionalt programområde Bukspottkörtelcancer, cancer i lever och galla

Nationellt vårdprogram Bukspottkörtelcancer

2021-03-11 (version 3.0)

Kvalitetsdokument för patologi uppdaterat 2021-09-06 (version 3.1) utan ändring av regionalt beslut

Regionalt beslut från 2021-03-19:

Att följa nationellt vårdprogram.

Nationellt vårdprogram Levercellscancer

2020-01-04 version 2.0

Korrigering 2020-08-21 (version 2.2) utan ändring av regionalt beslut

Regionalt beslut från 2019-06-26:

Att den regionala processen ansvarar för följsamhet till nationellt vårdprogram.

Cancer med okänd primärtumör

Regionalt programområde Cancer med okänd primärtumör

Nationellt vårdprogram Cancer utan känd primärtumör, CUP

2020-03-03 (version 5.0)

Uppdaterad 2021-03-23 (revidering av bilagor) utan ändring av regionalt beslut

Regionalt beslut från 2020-03-05:

Att följa nationellt vårdprogram.

Livmoderhalscancerprevention

Regionalt programområde Livmoderhalscancerprevention

Nationellt vårdprogram Livmoderhalscancerprevention

2022-11-15 (version 4.0)

Regionalt beslut från 2022-10-11:

Att ha följsamhet till nationellt vårdprogram.

Gynekologisk cancer

Regionalt programområde Gynekologisk cancer

Nationellt vårdprogram Livmoderhals- och vaginalcancer

2020-06-16 (version 2.0)

Regionalt beslut från 2020-10-08:

Att följa nationellt vårdprogram.

Nationellt vårdprogram Äggstockscancer, epitelial

2022-01-11 (version 4.0)

Regionalt beslut från 2022-06-15:

Att följa nationellt vårdprogram.

Hjärntumörer

Regionalt programområde Hjärntumörer

Nationellt vårdprogram Hypofystumörer

2021-06-15 (version 1.0)

Regional beslut från 2021-06-07:

Att följa nationellt vårdprogram.

Hudcancer

Regionalt programområde Hudcancer

Nationellt vårdprogram Hudlymfom

2019-12-19 (version 1.0)

Regionalt beslut från 2019-11-14:

Att den regionala processen ansvarar för följsamhet till nationellt vårdprogram.

Nationellt vårdprogram Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi

2020-01-14 (version 3.0)

Regionalt beslut från 2019-11-14:

Att följa nationellt vårdprogram.

Nationellt vårdprogram Melanom

2022-06-21 (version 7.0)

Korrigering 2022-11-15 (version 7.1) utan ändring av regionalt beslut.

Regionalt beslut från 2022-06-15:

Att följa nationellt vårdprogram.

Nationellt vårdprogram Merkelcellscancer

2021-05-19 (version 1.0)

Regionalt beslut från 2021-03-19:

Att följa nationellt vårdprogram

Huvud- och halscancer

Regionalt programområde Huvud- och halscancer

Nationellt vårdprogram Huvud- och halscancer

2019-02-05 (version 2.0)

Mindre löpande revideringar 2021-10-05, 2022-01-14 och 2022-09-13 utan påverkan på regionalt beslut

Regionalt beslut från 2019-02-18

Att den regionala processen ansvarar för följsamhet till nationellt vårdprogram.

Lungcancer

Regionalt programområde Lungcancer

Nationellt vårdprogram Lungcancer

2021-08-25 (version 5.0)

Regionalt beslut från 2021-10-18:

Att följa nationellt vårdprogram.

Matstrups- och magsäckscancer

Regionalt programområde Matstrups- och magsäckscancer

Nationellt vårdprogram Matstrups- och magsäckscancer

2019-11-21 (version 3.0)

Regionalt beslut från 2019-06-26:

Att den regionala processen ansvarar för följsamhet till nationellt vårdprogram.

Njurcancer

Regionalt programområde Njurcancer

Nationellt vårdprogram Njurcancer

2022-10-18 (version 5.0)

Korrigering 2022-10-31 (version 5.1) utan ändring av regionalt beslut

Regionalt beslut från 2022-10-11:

Att ha följsamhet till nationellt vårdprogram i de avseende som är relevant för den verksamhet som Region Halland bedriver.

Palliativ vård

Regionalt programområde Palliativ vård

Nationellt vårdprogram Palliativ vård

2021-03-11 (version 3.0)

Korrigering 2021-05-27 (version 3.1) utan ändring av regionalt beslut

Regionalt beslut från 2021-01-15:

Region Halland kommer att arbeta vidare med rekommendationerna i Nationellt vårdprogram Palliativ vård för att öka följsamheten till vårdprogrammet.

Prostatacancer

Regionalt programområde Prostatacancer

Nationellt vårdprogram Prostatacancer

2021-04-13 (version 6.0)

Uppdatering 2021-06-22 (version 6.1) utan ändring av regionalt beslut

Regionalt beslut från 2021-03-19:

Att följa nationellt vårdprogram.

Processledaren får i uppdrag att med stöd av Regionkontoret arbeta med processbeskrivning prostatacancer i Halland för att öka följsamheten till nationella vårdprogrammet för prostatacancer.

Skelett- och mjukdelssakom

Regionalt programområde Skelett- och mjukdelssarkom

Nationellt vårdprogram Skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg

2021-09-21 (version 3.0)

Regionalt beslut från 2021-10-18:

Att följa nationellt vårdprogram.

Sköldkörtelcancer

Regionalt programområde Sköldkörtelcancer

Nationellt vårdprogram Sköldkörtelcancer

2021-09-01 (version 2.0)

Regionalt beslut från 2021-06-07:

Att följa nationellt vårdprogram.

Tjock- och ändtarmscancer

Regionalt programområde Tjock- och ändtarmscancer

Nationellt Vårdprogram Analcancer

2020-02-11 (version 2.0)

Regionalt beslut från 2019-11-14:

Att följa nationellt vårdprogram.

Nationellt vårdprogram Tjock- och ändtarmscancer

2021-06-22 (version 3.0)

Regionalt beslut från 2021-03-19:

Att följa nationellt vårdprogram.

Nationellt vårdprogram Tjock- och ändtarmscancerscreening

2022-09-20 (version 1.0)

Regionalt beslut från 2022-12-20:

Att arbeta för att följa inriktningen i nationellt vårdprogram.

Urinblåse- och urinvägscancer

Regionalt programområde Urinblåse- och urinvägscancer

Nationellt vårdprogram Urinblåse- och urinvägscancer

2021-12-07 (version 4.0)

Korrigerat 2021-12-20 (version 4.1) utan ändring av regionalt beslut

Regionalt beslut från 2022-01-03:

Att följa nationella vårdprogrammet och NT-rådets rekommendationer om läkemedelsbehandling för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör.

Cancerrehabilitering

Regionalt programområde Cancerrehabilitering

Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering

2021-02-09 (version 3.0)

Rekommendation från Prioriterings- och evidensrådet 2021-03-10:

Att möjliggöra följsamhet till vårdprogram.

Regionkontoret sammanställer en GAP-analys utifrån inkomna konsekvenser samt synpunkter och skickar ut till förvaltningarna.

Regionkontoret handlägger processen för bedömning.

 

Regionala beslut standardiserade vårdförlopp cancer

Allvarliga ospecifika symtom

Regionalt programområde Allvarliga ospecifika symtom

SVF AOS (Allvarliga ospecifika symtom)

2022-06-21 (version 2.0)

Regionalt beslut från 2022-10-11:

Att ha följsamhet till SVF AOS (allvarliga symtom som kan bero på cancer).

Blodcancer, lymfom och myelom

Regionalt programområde Blodcancer, lymfom och myelom

SVF maligna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

2019-11-21 (version 3.0)

Regionalt beslut från 2019-12-16:

Att följa SVF maligna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi.

SVF myeloproliferativ neoplasi

2022-01-11 (version 1.0)

Regionalt beslut från 2022-03-23:

Att följa SVF myeloproliferativ neoplasi (MPN).

Att förvaltningarna Hallands sjukhus, Närsjukvården samt Ambulans, diagnostik och hälsa får i uppdrag att implementera SVF MPN med stöd av processledaren inom myelom och lymfom.

Gynekologisk cancer

Regionalt programområde Gynekologisk cancer

SVF livmoderhalscancer

2019-12-10 (version 2.0)

Regionalt beslut från 2019-12-16:

Att följa SVF livmoderhalscancer.

Njurcancer

Regionalt programområde Njurcancer

SVF njurcancer

2019-12-10 (version 2.0)

Regionalt beslut från 2019-11-01:

Att följa SVF njurcancer.

Prostatacancer

Regionalt programområde Prostatacancer

SVF Prostatacancer

2020-03-03 (version 3.0)

Regionalt beslut från 2019-11-01:

Att följa SVF prostatacancer.

Skelett- och mjukdelssarkom

Regionalt programområde Skelett- och mjukdelssarkom

SVF Skelett- och mjukdelssarkom

2021-09-21 (version 2.0)

Regionalt beslut från 2021-10-18:

Att följa SVF skelett- och mjukdelssarkom.

Tjock- och ändtarmscancer

Regionalt programområde Tjock- och ändtarmscancer

SVF Tjock- och ändtarmscancer

2022-04-26 (version 4.0)

Regionalt beslut från 2022-03-23:

Att följa SVF Tjock- och ändtarmscancer.

Urinblåse- och urinvägscancer

Regionalt programområde Urinblåse- och urinvägscancer

SVF för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna

2021-12-07 (version 3.0)

Regionalt beslut från 2022-01-03:

Att följa SVF för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna.

 

Socialstyrelsens riktlinjer om cancervård

Gynekologisk cancer

Regionalt programområde Gynekologisk cancer

Socialstyrelsens riktlinje Screening för livmoderhalscancer – Rekommendation om att erbjuda screening

2022-02-23 Slutversion

 

Regionalt beslut från 2022-10-11:

Att ha följsamhet till Socialstyrelsens riktlinje för livmoderhalsscreening.

 

Senast ändrad: