Direkt till innehållet

Vårdprogram cancer och standardiserade vårdförlopp cancer

Nedan anges vårdprogram och standardiserade vårdförlopp som hanterats regionalt enligt processen för ordnat införande. Regionen har beslutat att arbeta för att följa inriktningen i dessa kunskapsstöd.

De nationella vårdprogrammen och SVF:erna länkas till de aktuella versioner som är publicerade i den nationella kunskapsbanken för cancervård hos Regionala Cancercentrum (RCC).

Regionalt hanterade vårdprogram cancer

Programområde Cancersjukdomar

Nationellt vårdprogram Akut onkologi

 

Barncancer

Nationellt vårdprogram Långtidsuppföljning efter barncancer

 

Blodcancer, lymfom och myelom

Blodcancer

Nationellt vårdprogram Akut lymfatisk leukemi, ALL

Nationellt vårdprogram Akut myeloisk leukemi, AML

Nationellt vårdprogram Kronisk lymfatisk leukemi, KLL

Nationellt vårdprogram Kronisk myeloisk leukemi, KML

Nationellt vårdprogram Myeloproliferativ neoplasi

Lymfom

Nationellt vårdprogram Aggressiva B-cellslymfom

Nationellt vårdprogram Hodgkins lymfom

Nationellt vårdprogram Mantelcellslymfom

Nationellt vårdprogram T-cellslymfom

Myelom

Nationellt vårdprogram Myelom

 

Bröstcancer

Nationellt vårdprogram Bröstcancer

 

Buksarkom och neuroendokrina buktumörer

Nationellt vårdprogram Binjuretumörer

Nationellt vårdprogram Buksarkom inkl. gynekologiska sarkom

Nationellt vårdprogram Neuroendokrina buktumörer

 

Bukspottkörtelcancer, cancer i lever och galla

Nationellt vårdprogram Bukspottkörtelcancer

Nationellt vårdprogram Levercellscancer

 

Cancer med okänd primärtumör

Nationellt vårdprogram Cancer utan känd primärtumör, CUP

 

Livmoderhalscancerprevention

Nationellt vårdprogram Livmoderhalscancerprevention

 

Gynekologisk cancer

Nationellt vårdprogram Livmoderhals- och vaginalcancer

Nationellt vårdprogram Livmoderkroppscancer

Nationellt vårdprogram Trofoblastsjukdomar

Nationellt vårdprogram Äggstockscancer, epitelial

 

Hjärntumörer

Nationellt vårdprogram Hypofystumörer

Nationellt vårdprogram Hjärntumörer – tumörer i hjärna och ryggmärg

 

Hudcancer

Nationellt vårdprogram Hudlymfom 

Nationellt vårdprogram Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi

Nationellt vårdprogram Melanom

Nationellt vårdprogram Merkelcellscancer

 

Huvud- och halscancer

Nationellt vårdprogram Huvud- och halscancer

 

Lungcancer

Nationellt vårdprogram Lungcancer

 

Matstrups- och magsäckscancer

Nationellt vårdprogram Matstrups- och magsäckscancer

 

Njurcancer

Nationellt vårdprogram Njurcancer

 

Palliativ vård

Nationellt vårdprogram Palliativ vård

 

Penis- och testikelcancer

Nationellt vårdprogram Peniscancer

 

Prostatacancer

Nationellt vårdprogram Prostatacancer

 

Skelett- och mjukdelssakom

Nationellt vårdprogram Skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg

 

Sköldkörtelcancer

Nationellt vårdprogram Sköldkörtelcancer

 

Tjock- och ändtarmscancer

Nationellt Vårdprogram Analcancer

Nationellt vårdprogram Tjock- och ändtarmscancer

Nationellt vårdprogram Tjock- och ändtarmscancerscreening

 

Urinblåse- och urinvägscancer

Nationellt vårdprogram Urinblåse- och urinvägscancer

 

Cancerrehabilitering

Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering

 

Regionalt hanterade standardiserade vårdförlopp cancer

Allvarliga ospecifika symtom

SVF AOS (Allvarliga ospecifika symtom)

 

Blodcancer, lymfom och myelom

SVF maligna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

SVF myeloproliferativ neoplasi

 

Bröstcancer

SVF bröstcancer

 

Gynekologisk cancer

SVF livmoderhalscancer

 

Njurcancer

SVF njurcancer 

 

Prostatacancer

SVF Prostatacancer

 

Skelett- och mjukdelssarkom

SVF Skelett- och mjukdelssarkom

 

Tjock- och ändtarmscancer

SVF Tjock- och ändtarmscancer

 

Urinblåse- och urinvägscancer

SVF för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna

 

Socialstyrelsens riktlinjer om cancervård (regionalt hanterade)

Bröstcancer

Socialstyrelsens rekommendation Screening för bröstcancer

 

Gynekologisk cancer

Socialstyrelsens riktlinje Screening för livmoderhalscancer – Rekommendation om att erbjuda screening

 Senast ändrad: