Direkt till innehållet

Aktuella beslut vårdprogram cancer och standardiserade vårdförlopp cancer

Aktuella regionala beslut enligt processen för ordnat införande.

De nationella vårdprogrammen och SVF:erna länkas till de aktuella versioner som är publicerade i den nationella kunskapsbanken för cancervård hos Regionala Cancercentrum (RCC). De regionala besluten är baserade på den version som anges i tabellen, vilket kan vara en tidigare eller senare version än den som länkas till.

Regionala beslut vårdprogram cancer

Programområde Cancersjukdomar

Regionalt programområde Cancersjukdomar

Nationellt vårdprogram Akut onkologi 2018-11-30 (version 1.0), uppdaterad 2020-03-25 (version 1.1).

Regionalt beslut från 2019-02-18:

 • Att den regionala processen ansvarar för följsamhet till nationellt vårdprogram.

 

Barncancer

Regionalt programområde Barncancer

Nationellt vårdprogram Långtidsuppföljning efter barncancer 2022-02-22 (version 3.0).

Regionalt beslut från 2022-01-03:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Blodcancer, lymfom och myelom

Regionalt programområde Blodcancer, lymfom och myelom

Blodcancer

Nationellt vårdprogram Akut lymfatisk leukemi, ALL 2020-06-16 (version 1.0), korrigering 2021-01-11 (version 1.1) utan ändring av regionalt beslut.

Regionalt beslut från 2020-10-08:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Nationellt vårdprogram Akut myeloisk leukemi, AML 2022-06-21 (version 7.0).

Regionalt beslut från 2022-10-10:

 • Att ha följsamhet till nationellt vårdprogram.

 

Nationellt vårdprogram Kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2023-09-12  (version 7.0).

Regionalt beslut från 2023-10-10:

 • Att arbeta för att följa inriktningen i nationellt vårdprogram.

 

Nationellt vårdprogram Kronisk myeloisk leukemi, KML 2023-04-18 (version 3.0), korrigering 2023-05-02 (version 3.1) utan ändring på regionalt beslut.

Regionalt beslut från 2022-12-13:

 • Att arbeta för att följa inriktningen i nationellt vårdprogram.

 

Nationellt vårdprogram Myeloproliferativ neoplasi 2021-01-14 (version 1.0).

Regionalt beslut från 2021-06-07:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Lymfom

Nationellt vårdprogram Aggressiva B-cellslymfom 2023-01-25 (version 6.0).

Regionalt beslut från 2022-12-13:

 • Att arbeta för att följa inriktningen i nationellt vårdprogram.

 

Nationellt vårdprogram Hodgkins lymfom 2022-02-08 (version 4.0).

Regionalt beslut från 2022-01-03:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Nationellt vårdprogram Mantelcellslymfom 2023-06-27 (version 4.0).

Regional beslut från 2023-10-10:

 • Att arbeta för att följa inriktningen i nationellt vårdprogram.

 

Nationellt vårdprogram T-cellslymfom 2021-02-16 (version 2.0).

Regionalt beslut från 2021-01-15:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Myelom

Nationellt vårdprogram Myelom 2021-04-27 (version 3.0).

Regionalt beslut från 2021-06-07:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Bröstcancer

Regionalt programområde Bröstcancer

Nationellt vårdprogram Bröstcancer 2022-05-10 version 4.0. Korrigering 2023-03-28 (version 4.3).

Regionalt beslut från 2022-03-23:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Buksarkom och neuroendokrina buktumörer

Regionalt programområde Burksarkom och neuroendokrina buktumörer

Nationellt vårdprogram Binjuretumörer 2020-02-11 (version 1.0).

Regionalt beslut från 2020-03-05:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Nationellt vårdprogram Buksarkom inkl. gynekologiska sarkom 2022-03-15 (version 2.0).

Regionalt beslut från 2020-10-08:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

Regionalt beslut från 2022-01-03:

 • Att följa Bilaga Gynekologiska sarkom.

 

Nationellt vårdprogram Neuroendokrina buktumörer 2021-05-04 (version 3.0).

Regionalt beslut från 2021-03-19:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Bukspottkörtelcancer, cancer i lever och galla

Regionalt programområde Bukspottkörtelcancer, cancer i lever och galla

Nationellt vårdprogram Bukspottkörtelcancer 2021-03-11 (version 3.0). Kvalitetsdokument för patologi uppdaterat 2021-09-06 (version 3.1) utan ändring av regionalt beslut.

Regionalt beslut från 2021-03-19:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Nationellt vårdprogram Levercellscancer 2020-01-04 version 2.0. Korrigering 2020-08-21 (version 2.2) utan ändring av regionalt beslut.

Regionalt beslut från 2019-06-26:

 • Att den regionala processen ansvarar för följsamhet till nationellt vårdprogram.

 

Cancer med okänd primärtumör

Regionalt programområde Cancer med okänd primärtumör

Nationellt vårdprogram Cancer utan känd primärtumör, CUP 2020-03-03 (version 5.0). Uppdaterad 2021-03-23 (revidering av bilagor) utan ändring av regionalt beslut.

Regionalt beslut från 2020-03-05:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Livmoderhalscancerprevention

Regionalt programområde Livmoderhalscancerprevention

Nationellt vårdprogram Livmoderhalscancerprevention 2022-11-15 (version 4.0).

Regionalt beslut från 2022-10-11:

 • Att ha följsamhet till nationellt vårdprogram.

 

Gynekologisk cancer

Regionalt programområde Gynekologisk cancer

Nationellt vårdprogram Livmoderhals- och vaginalcancer 2020-06-16 (version 2.0). Uppdaterad 2022-06-14 (version 2.1) utan påverkan på regionalt beslut.

Regionalt beslut från 2020-10-08:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

 

Nationellt vårdprogram Trofoblastsjukdomar 2023-06-27 (version 2.0).

Regionalt beslut från 2023-03-28:

 • Att följa inriktningen i nationellt vårdprogram.

 

Nationellt vårdprogram Äggstockscancer, epitelial 2022-01-11 (version 4.0). Uppdaterad 2023-04-11 (version 4.2) utan påverkan på regionalt beslut.

Regionalt beslut från 2022-06-15:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Hjärntumörer

Regionalt programområde Hjärntumörer

Nationellt vårdprogram Hypofystumörer 2021-06-15 (version 1.0).

Regional beslut från 2021-06-07:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Nationellt vårdprogram Hjärntumörer – tumörer i hjärna och ryggmärg 2023-08-29 (version 4.0)

Regionalt beslut från 2023-03-28:

 • Att följa inriktningen i nationellt vårdprogram.

 

Hudcancer

Regionalt programområde Hudcancer

Nationellt vårdprogram Hudlymfom 2019-12-19 (version 1.0).

Regionalt beslut från 2019-11-14:

 • Att den regionala processen ansvarar för följsamhet till nationellt vårdprogram.

 

Nationellt vårdprogram Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi 2020-01-14 (version 3.0).

Regionalt beslut från 2019-11-14:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Nationellt vårdprogram Melanom 2022-06-21 (version 7.0). Korrigering 2022-11-15 (version 7.1) utan ändring av regionalt beslut.

Regionalt beslut från 2022-06-15:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Nationellt vårdprogram Merkelcellscancer 2021-05-19 (version 1.0). Uppdaterad 2022-05-10 (version 1.2) utan påverkan på regionalt beslut.

Regionalt beslut från 2021-03-19:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Huvud- och halscancer

Regionalt programområde Huvud- och halscancer

Nationellt vårdprogram Huvud- och halscancer 2022-09-13 (version 2.3 – ännu ej uppdaterad till den version som det senaste regionala beslutet omfattar).

Regionalt beslut från 2023-10-10:

 • Att arbeta för att följa inriktningen i nationellt vårdprogram.

 

Lungcancer

Regionalt programområde Lungcancer

Nationellt vårdprogram Lungcancer 2021-08-25 (version 5.0).

Regionalt beslut från 2021-10-18:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Matstrups- och magsäckscancer

Regionalt programområde Matstrups- och magsäckscancer

Nationellt vårdprogram Matstrups- och magsäckscancer 2019-11-21 (version 3.0).

Regionalt beslut från 2019-06-26:

 • Att den regionala processen ansvarar för följsamhet till nationellt vårdprogram.

 

Njurcancer

Regionalt programområde Njurcancer

Nationellt vårdprogram Njurcancer 2022-10-18 (version 5.0). Korrigering 2022-10-31 (version 5.1) utan ändring av regionalt beslut.

Regionalt beslut från 2022-10-11:

 • Att ha följsamhet till nationellt vårdprogram i de avseende som är relevant för den verksamhet som Region Halland bedriver.

 

Palliativ vård

Regionalt programområde Palliativ vård

Nationellt vårdprogram Palliativ vård 2023-05-30 (version 3.4).

Regionalt beslut från 2023-03-28:

 • Att arbeta för att följa inriktningen i nationellt vårdprogram.

 

Penis- och testikelcancer

Regionalt programområde Penis- och testikelcancer

Nationellt vårdprogram Peniscancer 2023-06-13 (version 3.0).

Regionalt beslut från 2023-06-07:

 • Att arbeta för att följa inriktningen i nationella vårdprogrammet för peniscancer.

 

Prostatacancer

Regionalt programområde Prostatacancer

Nationellt vårdprogram Prostatacancer 2021-04-13 (version 6.0). Uppdatering 2021-06-22 (version 6.1) utan ändring av regionalt beslut.

Regionalt beslut från 2021-03-19:

 • Att följa nationellt vårdprogram.
 • Processledaren får i uppdrag att med stöd av Regionkontoret arbeta med processbeskrivning prostatacancer i Halland för att öka följsamheten till nationella vårdprogrammet för prostatacancer.

 

Skelett- och mjukdelssakom

Regionalt programområde Skelett- och mjukdelssarkom

Nationellt vårdprogram Skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg 2021-09-21 (version 3.0).

Regionalt beslut från 2021-10-18:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Sköldkörtelcancer

Regionalt programområde Sköldkörtelcancer

Nationellt vårdprogram Sköldkörtelcancer 2021-09-07 (version 2.0).

Regionalt beslut från 2021-06-07:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Tjock- och ändtarmscancer

Regionalt programområde Tjock- och ändtarmscancer

Nationellt Vårdprogram Analcancer 2020-02-11 (version 2.0).

Regionalt beslut från 2019-11-14:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Nationellt vårdprogram Tjock- och ändtarmscancer 2021-06-22 (version 3.0). Korrigerad 2023-02-03 (version 3.1) utan påverkan på regionalt beslut.

Regionalt beslut från 2021-03-19:

 • Att följa nationellt vårdprogram.

 

Nationellt vårdprogram Tjock- och ändtarmscancerscreening 2022-09-20 (version 1.0).

Regionalt beslut från 2022-12-20:

 • Att arbeta för att följa inriktningen i nationellt vårdprogram.

 

Urinblåse- och urinvägscancer

Regionalt programområde Urinblåse- och urinvägscancer

Nationellt vårdprogram Urinblåse- och urinvägscancer 2021-12-07 (version 4.0). Korrigerat 2021-12-20 (version 4.1) utan ändring av regionalt beslut.

Regionalt beslut från 2022-01-03:

 • Att följa nationella vårdprogrammet och NT-rådets rekommendationer om läkemedelsbehandling för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör.

 

Cancerrehabilitering

Regionalt programområde Cancerrehabilitering

Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering 2021-02-09 (version 3.0).

Rekommendation från Prioriterings- och evidensrådet 2021-03-10:

 • Att möjliggöra följsamhet till vårdprogram.
 • Regionkontoret sammanställer en GAP-analys utifrån inkomna konsekvenser samt synpunkter och skickar ut till förvaltningarna.
 • Regionkontoret handlägger processen för bedömning.

 

Regionala beslut standardiserade vårdförlopp cancer

Allvarliga ospecifika symtom

Regionalt programområde Allvarliga ospecifika symtom

SVF AOS (Allvarliga ospecifika symtom) 2022-06-21 (version 2.0).

Regionalt beslut från 2022-10-11:

 • Att ha följsamhet till SVF AOS (allvarliga symtom som kan bero på cancer).

 

Blodcancer, lymfom och myelom

Regionalt programområde Blodcancer, lymfom och myelom

SVF maligna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi 2019-11-21 (version 3.0).

Regionalt beslut från 2019-12-16:

 • Att följa SVF maligna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi.

 

SVF myeloproliferativ neoplasi 2022-01-11 (version 1.0).

Regionalt beslut från 2022-03-23:

 • Att följa SVF myeloproliferativ neoplasi (MPN).
 • Att förvaltningarna Hallands sjukhus, Närsjukvården samt Ambulans, diagnostik och hälsa får i uppdrag att implementera SVF MPN med stöd av processledaren inom myelom och lymfom.

 

Gynekologisk cancer

Regionalt programområde Gynekologisk cancer

SVF livmoderhalscancer 2019-12-10 (version 2.0).

Regionalt beslut från 2019-12-16:

 • Att följa SVF livmoderhalscancer.

 

Njurcancer

Regionalt programområde Njurcancer

SVF njurcancer 2019-12-10 (version 2.0).

Regionalt beslut från 2019-11-01:

 • Att följa SVF njurcancer.

 

Prostatacancer

Regionalt programområde Prostatacancer

SVF Prostatacancer 2020-03-03 (version 3.0).

Regionalt beslut från 2019-11-01:

 • Att följa SVF prostatacancer.

 

Skelett- och mjukdelssarkom

Regionalt programområde Skelett- och mjukdelssarkom

SVF Skelett- och mjukdelssarkom 2021-09-21 (version 2.0).

Regionalt beslut från 2021-10-18:

 • Att följa SVF skelett- och mjukdelssarkom.

 

Tjock- och ändtarmscancer

Regionalt programområde Tjock- och ändtarmscancer

SVF Tjock- och ändtarmscancer 2022-04-26 (version 4.0).

Regionalt beslut från 2022-03-23:

 • Att följa SVF Tjock- och ändtarmscancer.

 

Urinblåse- och urinvägscancer

Regionalt programområde Urinblåse- och urinvägscancer

SVF för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna 2021-12-07 (version 3.0).

Regionalt beslut från 2022-01-03:

 • Att följa SVF för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna.

 

Socialstyrelsens riktlinjer om cancervård

Bröstcancer

Regionalt programområde Bröstcancer

Socialstyrelsens rekommendation Screening för bröstcancer 2023-05-24 Slutversion.

Regionalt beslut från 2023-10-10:

 • Att arbeta för att följa inriktningen i Socialstyrelsens rekommendation för screening av bröstcancer.

Gynekologisk cancer

Regionalt programområde Gynekologisk cancer

Socialstyrelsens riktlinje Screening för livmoderhalscancer – Rekommendation om att erbjuda screening 2022-02-23 Slutversion.

Regionalt beslut från 2022-10-11:

 • Att ha följsamhet till Socialstyrelsens riktlinje för livmoderhalsscreening.

 Senast ändrad: