Direkt till innehållet

Power BI (Cosmic-visualiseringar bland annat)

Det nya vårdsystemet Cosmic är planerat för införande under slutet av 2024 (med reservation för förseningar) och dess data kommer för samtliga nio SUSSA-regioner att visualiseras i Power BI, verktyget som ersätter Business Objects.

Många initiativ inom vården är detsamma för alla regioner och ett gemensamt verktyg för nio regioner medför ett underlag för informationsutbyten och erfarenhetsåterföring genom delning av rapporter.

Med hjälp av rapporter skapade i andra regioner kan våra anställda enklare skapa sig en uppfattning om vilken information som förmodligen också är intressant för anställda i Region Halland.

Business Objects är kvar under en övergångsperiod

Business Objects kommer att vara i drift uppskattningsvis till 2026 för att säkerställa att övergången till PowerBI för alla nuvarande BO-rapporter blir så smidig som möjligt.

Rekommendationen är att alla BO-rapporter byggs om till PowerBI oavsett delaktighet i SUSSA-samarbetet eller inte.

Användare får tillgång till Power BI under 2024

En Power BI on premises-miljö (desktop RS) finns på plats och användare kommer successivt få tillgång till miljön under 2024. Ansök om Power BI desktop RS-licens i SD+.

Vi har en fungerande supportfunktion på plats. On premises-lösningen innebär att all data är lokalt sparad med möjlighet till molnlösningar när Region Halland tillsammans med övriga SUSSA-regioner menar att det är juridiskt möjligt.

För de allra flesta som behöver information via rapporter finns färdiga rapporter tillgängliga via Home - Power BI Report Server. Mängden rapporter som finns tillgängliga där ökar efterhand och när Cosmic blir regionens vårdsystem 2025 kommer majoriteten av rapporterna att finnas på plats.Senast ändrad: