Direkt till innehållet

Terapinytt

Senaste numret av Terapinytt

Terapinytt nr 6 december 2023

Terapinytt nr 6 innehåller följande:

 • Information/uppdateringar om restnoterade läkemedel (Creon, alfakalcidol, Actilyse (alteplas, lokalanestetika) samt att klorhexidinsprit och Lederspan är åter.
 • Information om läkemedel som utgår ur läkemedelsförmånen.
 • Förskriv inte diabetesläkemedel för viktnedgång.
 • Utvalda nyheter i Terapirekommendationer Halland 2024.
 • Läkemedelskommitténs seminarier våren 2024.
 • Information från avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster:

  • Nytt doseringsstöd för warfarin införs i Region Halland.

Tidigare nummer av Terapinytt

Terapinytt nr 5 oktober 2023

Terapinytt nr 5 innehåller följande:

 • Information om restnoterade läkemedel (Antabus, naltrexon, Niferex orala droppar, Penicillin V, lokalanestetika).
 • Information om att skriva licenser.
 • Inför kommande vaccinationssäsong mot luftvägsinfektioner (influensa och covid-19), användbar information om samvaccination, RS-virusvaccination.
 • Påminnelse om nya upphandlade vaccin för vaccination inom barnvaccinationsprogrammet och för vaccination mot kikhosta av gravida.
 • Information till sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
 • Save the dates för Läkemedelskommitténs seminarier våren 2024.
 • Information från avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster:

  • Utökning av tidbok och ändring av schemamall.

Terapinytt nr 4 september 2023

Terapinytt nr 4 innehåller följande:

 • Information om restnoterade läkemedel (Penicillin V (fenoximetylpenicillin), Antabus, GLP1-analoger, klorhexidinsprit, lokalanestetika, adrenalinpennor).
 • Upphandlade vaccin för vaccination inom barnvaccinationsprogrammet (nytt nationellt avtal från 1 september 2023).
 • Information om att behandla hjärtsvikt och var informationen finns samlad.
 • Förtydligande kring vilka preventivmedel som omfattas av Region Hallands subvention till patienter mellan 21–25 år. Informationen är riktad till barnmorskor och läkare som förskriver preventivmedel.
 • Schengenintyg för narkotikaklassade läkemedel – vad gäller för dessa?
 • Läkemedelskommittén söker en ny informationsläkare samt distriktsläkare till terapigrupper.
 • Information om Läkemedelskommitténs kommande utbildningar riktade till läkare respektive sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
 • Information från avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster:

  • Patientrisk föreligger när läkemedelslistor i NCS inte hanteras korrekt vid utskrivning från slutenvård.

Terapinytt nr 3 juni 2023

Terapinytt nr 3 innehåller följande:

 • Information om restnoteringar (Antabus, Insuman Basal, Insuman Comb, TBE-vaccin, GLP1-analoger, Emerade, amoxicillin) samt licensalternativ lokalanestetika för injektion.
 • Rekommendationer för läkemedelsbehandlingar vid värmeböljor.
 • Extern otit vanligare under sommaren.
 • Lustgas som berusningsmedel kan ge irreversibla neurologiska skador.
 • FASS Vård – ny FASS-app med offline-funktion.
 • Information om Läkemedelskommitténs kommande utbildningar riktade till sjuksköterskor respektive läkare.

Terapinytt nr 2 maj 2023

Terapinytt nr 2 2023 innehåller följande:

 • Information om restnoteringar (Emerade, amoxicillin, Orudis retard, alimemazin) samt rekommendation vid brist på receptfria läkemedel.
 • Rekommendation att välja Aritonin vid förskrivning av kortverkande melatonin.
 • Förtydligad subventionsbegränsning för GLP1-analoger.
 • Information om Läkemedelskommitténs kommande utbildningar riktade till läkare respektive sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
 • Information från avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster:

  • Alla funktioner i Janusmed blir tillgängliga från NCS via uthopp.
  • Journalia AK avvecklas och patienter med NOAK ska flyttas till VAS.
  • Onlinekurs för Pascal finns tillgänglig via Kompetensportalen.

Terapinytt nr 1 mars 2023

Terapinytt nr 3 2022

Terapinytt nr 2 2022

Terapinytt nr 1 2022

Terapinytt nr 3 2021

Terapinytt nr 2 2021

Terapinytt nr 1 2021

Terapinytt nr 3 2020

Terapinytt nr 2 2020

Terapinytt nr 1 2020

 

Vill du ta del av ännu äldre nummer av Terapinytt, kontakta Läkemedelskommittén Halland.Senast ändrad: