Direkt till innehållet

Terapinytt

Senaste numret av Terapinytt

Terapinytt nr 3 maj/juni 2024

Terapinytt nr 3 innehåller följande

 • Ny presentationsvy för restsituationer och avregistreringar på Vårdgivarwebben.
 • Information/uppdateringar om restnoterade läkemedel (amoxicillin, Digoxin 0,25 mg, NovoRapid FlexPen, isosorbidmononitrat, lokalanestetika)
 • Utvalda nyheter i Terapirekommendationer Halland 2024:

  • Kapitel Smärta

 • Nya terapigruppsmedlemmar sökes
 • Information till sjuksköterskor med förskrivningsrätt – uppdaterade ordinationsfavoriter i NCS för Monofer inom kort.
 • Inga fysiska seminarier via Läkemedelskommittén under hösten 2024.
 • Information från avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster:

  • Ny version av Pascal produktsatt 25 maj.

Tidigare nummer av Terapinytt

Terapinytt nr 2 april 2024

Terapinytt nr 2 innehåller följande:

 • Information/uppdateringar om restnoterade och avregistrerade läkemedel (Ketogan tablett och injektion, amoxicillin, Orudis Retard, Adalat, isosorbidmononitrat, lokalanestetika).
 • Utvalda nyheter i Terapirekommendationer Halland 2024:

  • Kapitel Allergi, astma och KOL
  • Kapitel Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
  • Kapitel Demenssjukdomar
  • Kapitel Hudsjukdomar

 • Namnbyte för pneumokockvaccinet Apexxnar till Prevenar 20.
 • Skillnad i administreringssätt för Vagifem och Vagidonna.
 • Information till sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
 • Läkemedelskommitténs seminarier våren 2024.
 • Information från avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster:

  • Namnbyten vaccinkategorier MittVaccin.

Terapinytt nr 1 mars 2024

Terapinytt nr 1 innehåller följande:

 • Information/uppdateringar om restnoterade läkemedel (Avamys, alfakalcidol, Fucithalmic ögonsalva, Niferex orala droppar, Acetylcystein lösning för nebulisator, lokalanestetika).
 • Utvalda nyheter i Terapirekommendationer Halland 2024:

  • Kapitel Gynekologi
  • Kapitel Osteoporos
  • Kapitel Vaccinationer

 • Information till sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
 • Läkemedelskommitténs seminarier våren 2024.
 • Information från avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster:

  • Nytt doseringsstöd för warfarin infört i Region Halland

Terapinytt nr 6 december 2023

Terapinytt nr 6 innehåller följande:

 • Information/uppdateringar om restnoterade läkemedel (Creon, alfakalcidol, Actilyse (alteplas), lokalanestetika) samt att klorhexidinsprit och Lederspan är åter.
 • Information om läkemedel som utgår ur läkemedelsförmånen.
 • Förskriv inte diabetesläkemedel för viktnedgång.
 • Utvalda nyheter i Terapirekommendationer Halland 2024:

  • Kapitel Urologi
  • Kapitel Mag- och tarmsjukdomar
  • Kapitel Diabetes
  • Kapitel Psykiatri
  • Kapitel Infektionssjukdomar
  • Kapitel Neurologi
  • Kapitel Anemi

 • Läkemedelskommitténs seminarier våren 2024.
 • Information från avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster:

  • Nytt doseringsstöd för warfarin införs i Region Halland.

Terapinytt nr 5 oktober 2023

Terapinytt nr 5 innehåller följande:

 • Information om restnoterade läkemedel (Antabus, naltrexon, Niferex orala droppar, Penicillin V, lokalanestetika).
 • Information om att skriva licenser.
 • Inför kommande vaccinationssäsong mot luftvägsinfektioner (influensa och covid-19), användbar information om samvaccination, RS-virusvaccination.
 • Påminnelse om nya upphandlade vaccin för vaccination inom barnvaccinationsprogrammet och för vaccination mot kikhosta av gravida.
 • Information till sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
 • Save the dates för Läkemedelskommitténs seminarier våren 2024.
 • Information från avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster:

  • Utökning av tidbok och ändring av schemamall.

Terapinytt nr 4 september 2023

Terapinytt nr 4 innehåller följande:

 • Information om restnoterade läkemedel (Penicillin V (fenoximetylpenicillin), Antabus, GLP1-analoger, klorhexidinsprit, lokalanestetika, adrenalinpennor).
 • Upphandlade vaccin för vaccination inom barnvaccinationsprogrammet (nytt nationellt avtal från 1 september 2023).
 • Information om att behandla hjärtsvikt och var informationen finns samlad.
 • Förtydligande kring vilka preventivmedel som omfattas av Region Hallands subvention till patienter mellan 21–25 år. Informationen är riktad till barnmorskor och läkare som förskriver preventivmedel.
 • Schengenintyg för narkotikaklassade läkemedel – vad gäller för dessa?
 • Läkemedelskommittén söker en ny informationsläkare samt distriktsläkare till terapigrupper.
 • Information om Läkemedelskommitténs kommande utbildningar riktade till läkare respektive sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
 • Information från avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster:

  • Patientrisk föreligger när läkemedelslistor i NCS inte hanteras korrekt vid utskrivning från slutenvård.

Terapinytt nr 3 juni 2023

Terapinytt nr 3 innehåller följande:

 • Information om restnoteringar (Antabus, Insuman Basal, Insuman Comb, TBE-vaccin, GLP1-analoger, Emerade, amoxicillin) samt licensalternativ lokalanestetika för injektion.
 • Rekommendationer för läkemedelsbehandlingar vid värmeböljor.
 • Extern otit vanligare under sommaren.
 • Lustgas som berusningsmedel kan ge irreversibla neurologiska skador.
 • FASS Vård – ny FASS-app med offline-funktion.
 • Information om Läkemedelskommitténs kommande utbildningar riktade till sjuksköterskor respektive läkare.

Terapinytt nr 2 maj 2023

Terapinytt nr 2 2023 innehåller följande:

 • Information om restnoteringar (Emerade, amoxicillin, Orudis retard, alimemazin) samt rekommendation vid brist på receptfria läkemedel.
 • Rekommendation att välja Aritonin vid förskrivning av kortverkande melatonin.
 • Förtydligad subventionsbegränsning för GLP1-analoger.
 • Information om Läkemedelskommitténs kommande utbildningar riktade till läkare respektive sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
 • Information från avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster:

  • Alla funktioner i Janusmed blir tillgängliga från NCS via uthopp.
  • Journalia AK avvecklas och patienter med NOAK ska flyttas till VAS.
  • Onlinekurs för Pascal finns tillgänglig via Kompetensportalen.

Terapinytt nr 1 mars 2023

Terapinytt nr 3 2022

Terapinytt nr 2 2022

Terapinytt nr 1 2022

 

 

Vill du ta del av ännu äldre nummer av Terapinytt, kontakta Läkemedelskommittén Halland.Senast ändrad: