Direkt till innehållet

Terapinytt

Senaste numret av Terapinytt

Terapinytt nr 4 september 2023

Terapinytt nr 4 innehåller följande:

 • Information om restnoterade läkemedel (Penicillin V (fenoximetylpenicillin), Antabus, GLP1-analoger, klorhexidinsprit, lokalanestetika, adrenalinpennor).
 • Upphandlade vaccin för vaccination inom barnvaccinationsprogrammet (nytt nationellt avtal från 1 september 2023).
 • Information om att behandla hjärtsvikt och var informationen finns samlad.
 • Förtydligande kring vilka preventivmedel som omfattas av Region Hallands subvention till patienter mellan 21–25 år. Informationen är riktad till barnmorskor och läkare som förskriver preventivmedel.
 • Schengenintyg för narkotikaklassade läkemedel – vad gäller för dessa?
 • Läkemedelskommittén söker en ny informationsläkare samt distriktsläkare till terapigrupper.
 • Information om Läkemedelskommitténs kommande utbildningar riktade till läkare respektive sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
 • Information från avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster:

  • Patientrisk föreligger när läkemedelslistor i NCS inte hanteras korrekt vid utskrivning från slutenvård.

Tidigare nummer av Terapinytt

Terapinytt nr 3 juni 2023

Terapinytt nr 3 innehåller följande:

 • Information om restnoteringar (Antabus, Insuman Basal, Insuman Comb, TBE-vaccin, GLP1-analoger, Emerade, amoxicillin) samt licensalternativ lokalanestetika för injektion.
 • Rekommendationer för läkemedelsbehandlingar vid värmeböljor.
 • Extern otit vanligare under sommaren.
 • Lustgas som berusningsmedel kan ge irreversibla neurologiska skador.
 • FASS Vård – ny FASS-app med offline-funktion.
 • Information om Läkemedelskommitténs kommande utbildningar riktade till sjuksköterskor respektive läkare.

Terapinytt nr 2 maj 2023

Terapinytt nr 2 2023 innehåller följande:

 • Information om restnoteringar (Emerade, amoxicillin, Orudis retard, alimemazin) samt rekommendation vid brist på receptfria läkemedel.
 • Rekommendation att välja Aritonin vid förskrivning av kortverkande melatonin.
 • Förtydligad subventionsbegränsning för GLP1-analoger.
 • Information om Läkemedelskommitténs kommande utbildningar riktade till läkare respektive sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
 • Information från avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster:

  • Alla funktioner i Janusmed blir tillgängliga från NCS via uthopp.
  • Journalia AK avvecklas och patienter med NOAK ska flyttas till VAS.
  • Onlinekurs för Pascal finns tillgänglig via Kompetensportalen.

Terapinytt nr 1 mars 2023

Terapinytt nr 3 2022

Terapinytt nr 2 2022

Terapinytt nr 1 2022

Terapinytt nr 3 2021

Terapinytt nr 2 2021

Terapinytt nr 1 2021

Terapinytt nr 3 2020

Terapinytt nr 2 2020

Terapinytt nr 1 2020

 

Vill du ta del av ännu äldre nummer av Terapinytt, kontakta Läkemedelskommittén Halland.Senast ändrad: