Direkt till innehållet

Terapinytt

Senaste numret av Terapinytt

(Klicka på bilden för att öppna senaste numret)

 

Här kan du läsa om följande:

- Levande vaccin kan vara olämpligt för spädbarn vars mödrar har/har haft immunhämmande läkemedel – varför är detta viktigt att känna till och vilka rutiner som finns för att informationsöverföringen ska ske?

- Nyheter om vaccinationer från Smittskydd Halland:

 - När påbörjas årets influensavaccination?

 - Vad innebär det kommande nationella vaccinationsprogrammet för pneumokocker?

 - Vad gäller vid vaccination av gravida mot kikhosta enligt Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation?

- Nya rekommendationer och ny behandlingstrappa vid astma hos vuxna i Terapirekommendationer Halland – vilka läkemedelskombinationer rekommenderas och varför rekommenderas inte längre enbart luftrörsvidgande?

- Antibiotikaförskrivningen ökar efter pandemin – vilken indikation och vilken typ av antibiotika bidrar mest?

- Läkemedelsservice på Hallands sjukhus – vad är det och hur kan de hjälpa till?

- Korta nyheter om restsituationer (bland annat diabetesläkemedel) och nya digitala beslutsstöd

Information till förskrivande sjuksköterskor/distriktssköterskor

 - Webinarium om vaccinationer riktat till sjuksköterskor

 - Biverkningsrapportering i Sverige under 2021

 - Informationssida om läkemedel riktad till barn och ungdomar

- Information från avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster

 - Åter möjligt att stoppa uttag för kvarvarande recept i samband med receptförnyelse

 - När kan vi ta del av Nationella Läkemedelslistan (NLL)?

- Ny medarbetare, nya ledamöter i Läkemedelskommittén och en tidigare ledamot har avtackats

- Datum för Läkemedelskommitténs utbildningar våren 2023

 

Terapinytt nr 3 2022

 

Tidigare nummer av Terapinytt

Terapinytt nr 2 2022

Terapinytt nr 1 2022

Terapinytt nr 3 2021

Terapinytt nr 2 2021

Terapinytt nr 1 2021

Terapinytt nr 3 2020

Terapinytt nr 2 2020

Terapinytt nr 1 2020

 

Vill du ta del av ännu äldre nummer av Terapinytt, kontakta Läkemedelskommittén Halland.

Senast ändrad: