Direkt till innehållet

Hallands suicidpreventiva arbete

Tillsammans förebygger vi suicid - en regional handlingsplan för suicidprevention

Suicid är ett folkhälsoproblem som innebär såväl förlust av människoliv som påfrestningar för närstående, efterlevande och omgivningen i stort.

Representanter från hälso- och sjukvård, kommuner, regional utveckling, myndigheter, civilsamhälle och brukarorganisationer har tillsammans tagit fram en Regional handlingsplan för suicidprevention i Halland.

Det suicidförebyggande arbetet innefattar åtgärder på både samhälls- och individnivå. Syftet med handlingsplanen är att bygga strukturer för ett långsiktigt, hållbart och samordnat suicidpreventivt arbete i Halland. På sikt är målet att antalet suicid och suicidförsök i Halland ska minska. Handlingsplanen ersätter inte verksamheternas egna suicidpreventiva arbete utan ska fungera som ett verksamhetsstöd som bidrar till ökad samordning och likvärdighet.

Det suicidpreventiva arbetet i Halland samordnas av två regionala suicidpreventionssamordnare. Uppdraget är sedan 2022 gemensamt mellan närsjukvården och psykiatrin i Halland, där en suicidpreventionssamordnare utgår från respektive förvaltning. Suicidpreventionssamordnarna uppdrag är huvudsakligen att samordna, utveckla och stödja regionens och kommunernas arbete med suicidprevention utifrån den regionala handlingsplanen och aktuell kunskap. I detta ingår att genomföra såväl befolkningsinriktade som individinriktade åtgärder samt att stödja implementering av suicidpreventiva insatser.

För att komma i kontakt med Region Hallands suicidpreventionssamordnare kontakta:

Pernille Jägerström

Patrik BäckSenast ändrad: