Direkt till innehållet

Vaccination mot influensa

Bakgrund

Varje år gör Världshälsoorganisationen, WHO, bedömningar om vilka virusstammar som förväntas cirkulera och vaccinet mot säsongsinfluensan varierar i sammansättning utifrån dessa rekommendationer. Vanligen ingår en kombination av tre eller fyra virusstammar; två influensa A- och en eller två Influensa B-typer.

Unga människor utvecklar i regel ett gott antikroppssvar efter vaccination, äldre personer och patienter med vissa kroniska sjukdomar svarar sämre. Skyddseffekten av vaccinet är således beroende av individuella faktorer, men givetvis också av hur väl den i samhället aktuella influensastammen överensstämmer med vaccinstammen. Det är därför inte förvånande att studier av influensavaccinets skyddseffekt visat stora variationer. För personer under 65 år med normalt immunförsvar anges ett genomsnittligt skydd mot klinisk influensa vara 60 - 80 procent vid god överensstämmelse mellan epidemistam och den stam som ingår i vaccinet.

Det finns även förstärkta vaccin som ger bättre immunsvar hos äldre och sköra individer. I Halland erbjuds ett ett högdosvaccin till särskilda grupper.

Även om skyddseffekten mot influensainfektion är ofullständig har ett stort antal studier visat att vaccination kan minska risken för allvarliga komplikationer och död i samband med influensa.

En nackdel med dagens influensavacciner är det kortvariga och subtypsspecifika skyddet. Ny vaccination måste därför genomföras inför varje influensasäsong.

Läs mer om årets influensavaccination 2023/2024 här

Riskgrupper som rekommenderas vaccination

Följande grupper rekommenderas vaccination:

 • Personer 65 år och äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 12
 • Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus typ 1 och 2
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Personer med skörhet och behov av dagligt stöd, eller påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än ovan definierade riskgrupper
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa

För information om provtagningsindikation, behandling och profylax se Terapirekommendationer Halland (regionhalland.se)

Aktuella rekommendationer och riskgrupper i tabellform

Se Riskgrupper som rekommenderas vaccination mot covid-19 och influensa inför vintersäsongen 2023 (uppdaterad 2023-10-10).

Kontakt

Elisabeth Brobeck, samordnare för vaccination, NSVH

Susanne Noltmyr, samordnare för vaccination, NSVH

Kerstin Fjällman-Schärberg, chef för särskilda vaccinationationsinsatser, NSVHSenast ändrad: