Direkt till innehållet

Cancer i bukspottkörtel, galla och lever

Bukspottkörtelcancer (RCC samverkan)

Gallblåse- och gallvägscancer (RCC samverkan)

Levercancer (RCC samverkan)

Remiss

Remiss skickas till Röntgen

Remisskod i VAS: Halmstad: rtglih, Varberg: rtgsiv, Kungsbacka: rtgkba

Märk remissen med SVF i rutan diagnos frågeställning.

Koordinator röntgen

Halmstad:

Elin Redinius, 035-13 16 77, Fax: 035-13 15 46

Varberg 0340-48 12 90

Remissen till bilddiagnostik (filterfunktion) ska innehålla:

 • anamnes relevant för undersökningen, t.ex:

  • symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke om cancer
  • företagen utredning
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedelsöverkänslighet
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
  • uppgift om aktuellt kreatinin inför röntgenundersökningen. Om det inte finns är det önskvärt att inremitterande ordnar med det.

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Svaret ska skyndsamt tas om hand. Om den diagnostiska undersökningen ger välgrundad misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Välgrundad misstanke

Remiss

Remiss skickas till Kirurgmottagningen Hallands sjukhus. Remisskod i VAS: Halmstad: hskirhstd, Varberg: hskirvbg, Kungsbacka: hskkirmott

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet och vilket SVF som avses.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla:

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • resultat av utredning
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • uppgift om att patienten är informerad om standardiserat vårdförlopp
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

Halmstad: Anna Widing, 035-131347, Fax: 035-13 12 23

Varberg: Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-844 37

Utredningen för de tre standardiserade vårdförloppen inleds på liknande sätt och patienter som remitterats till ”fel” utredning kommer att tas om hand utan att återremitteras.

Patientinformation

Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.Senast ändrad: