Direkt till innehållet

Uppdatering av styrande dokument

Under veckan har det gjorts en uppdatering av webbplatsen. Det innebär att styrande dokument (ex vårdriktlinjer och rutiner) visas på ett nytt sätt. Hittar du inte ett styrande dokument kan du alltid söka här:

Sök styrande dokument

Förskrivarutbildningar

Förskrivarutbildning inkontinenshjälpmedel

Är du sjuksköterska med tjänst inom kommun, sjuksköterska med tjänst som distriktssköterska eller dipl. uroterapeut och ska börja förskriva inkontinenshjälpmedel, behöver du gå en obligatorisk förskrivarutbildning för att få förskrivningsrätt i Halland. Utbildningen är digital och du kan utföra den när det passar dig och verksamheten bäst. Du kan dela upp utbildningen i flera tillfällen.

Länk till förskrivarutbildningen för dig som är anställd inom kommun eller är privat vårdgivare.

Länk till förskrivarutbildningen för dig som är anställd inom Region Halland.

Du får din förskrivarkod inom 5 arbetsdagar efter fullständigt genomförd förskrivarutbildning och inskickade uppgifter i e-tjänsten.

 

Förskrivarutbildning nutrition

Är du sjuksköterska med tjänst inom kommun eller sjuksköterska med tjänst som distriktssköterska i närsjukvård, behöver du gå en obligatorisk förskrivarutbildning för att få förskrivningsrätt i Halland. Utbildningen är digital och du kan utföra den när det passar dig och verksamheten bäst. Du kan dela upp utbildningen i flera tillfällen.

Länk till förskrivarutbildningen för dig som är anställd inom kommun eller är privat vårdgivare.

Länk till förskrivarutbildningen för dig som är anställd inom Region Halland.

Du får din förskrivarkod inom 5 arbetsdagar efter fullständigt genomförd förskrivarutbildning och inskickade uppgifter i e-tjänsten.

 

Förskrivarutbildning hjälpmedel

Sjuksköterska

Är du sjuksköterska med tjänst inom kommun eller sjuksköterska med tjänst som distriktssköterska, behöver du gå en obligatorisk förskrivarutbildning för att få förskrivningsrätt i Halland. Utbildningen är digital och du kan utföra den när det passar dig och verksamheten bäst. Du kan dela upp utbildningen i flera tillfällen.

Länk till förskrivarutbildningen för dig som är anställd inom kommun eller är privat vårdgivare.

Länk till förskrivarutbildningen för dig som är anställd inom Region Halland.

Du får din förskrivarkod inom 5 arbetsdagar efter fullständigt genomförd förskrivarutbildning och inskickade uppgifter i e-tjänsten.

 

Arbetsterapeut eller fysioterapeut

Är du arbetsterapeut eller fysioterapeut och jobbar inom Region Halland, någon av de halländska kommunerna eller är privat vårdgivare med vårdavtal, behöver du gå en obligatorisk förskrivarutbildning för att få förskrivningsrätt i Halland. Utbildningen är digital och du kan utföra den när det passar dig och verksamheten bäst. Du kan dela upp utbildningen i flera tillfällen.

Länk till förskrivarutbildningen för dig som är anställd inom kommun eller är privat vårdgivare.

Länk till förskrivarutbildningen för dig som är anställd inom Region Halland.

Du får din förskrivarkod inom 5 arbetsdagar efter fullständigt genomförd förskrivarutbildning och inskickade uppgifter i e-tjänsten.

Du behöver även gå en utbildning i specialanpassningar.

Länk till specialanpassningsutbildningen för dig som är anställd inom kommun eller är privat vårdgivare.

Länk till specialanpassningsutbildningen för dig som är anställd inom Region Halland.

 

Logoped

Är du logoped och jobbar inom Region Halland, någon av de halländska kommunerna eller är privat vårdgivare med vårdavtal, behöver du gå en obligatorisk förskrivarutbildning för att få förskrivningsrätt i Halland. Utbildningen är digital och du kan utföra den när det passar dig och verksamheten bäst. Du kan dela upp utbildningen i flera tillfällen.

Länk till förskrivarutbildningen för dig som är anställd inom kommun eller är privat vårdgivare.

Länk till förskrivarutbildningen för dig som är anställd inom Region Halland.

Du får din förskrivarkod inom 5 arbetsdagar efter fullständigt genomförd förskrivarutbildning och inskickade uppgifter i e-tjänsten.

Senast ändrad: