Direkt till innehållet

Handbok Vid oro för barn

"Vid oro och vid misstanke om att ett barn far illa - en halländsk handbok" har tagits fram för att fungera som stöd för att är förbättra utsatta barns situation. Syftet med handboken är att bidra till ökad kunskap, klara ut osäkerheter vad gäller samarbete, samt bidra till en jämlik hälsa.

Handboken omfattar:

  1. Vid oro för barns utveckling och hälsa
  2. Grupper i behov av särskild samverkan
  3. Vid anmälan till socialtjänsten
  4. Vid akut fara för barnet

Arbetet med handboken har skett i nära samverkan mellan medarbetare från socialtjänstens barn och ungdomsvård, mödrahälsovård, barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri, tandhälsovård, barnklinik, skola/förskola, länets avdelningar för funktionsnedsättningsområdet, Länsstyrelsen i Halland, Polismyndigheten i Halland och Åklagarkammaren i Halland.

Avdelningen för regional samverkan vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken.

Handbok vid oro

Ladda ner handboken

Film från socialstyrelsen

 

Länkar

Socialstyrelsen - Anmäla oro för barn

Skolverket - Orosanmälan

Barn som far illa - Tidiga tecken

Samverkan kring barn och unga

Senast ändrad: