Direkt till innehållet

Bosatta i utlandet – Avgiftshandboken

Hitta bland länder A - Ö

Klicka vidare på landet och du kommer till rätt sida i Avgiftshandboken där det står talat om vilka regler som gäller för att få vård till vanlig patientavgift

Län- och kommunkod

Viktigt på alla utländska patienter att län- och kommunkod är 99/99. Denna län- och kommunkod gör att öppenvårds- och slutenvårdsbesöken hamnar i filen för utomlandsvård. Denna fil utgår sen GAS ifrån när fakturering sker mot Försäkringskassan. Är inte län- och kommunkod 99/99 hamar posterna inte i filen vilket innebär att GAS inte fakturera för utomlandsvård.

Detta gäller bara utländska patienter. Utvandrade ska inte ha län- och kommunkod 99. De ska ha sin svenska län- och kommunkod från där de utvandrade från i Sverige, dessa fångar vi i filer genom att de är utvandrade.

Asylsökande och tillståndslösa har andra län- och kommunkoder

Vård utomlands

När Hallands sjukhus som vårdgivare tar initiativ till specialistvård utomlands finns framtaget regelver i rutin hur det här ska hanteras

Vård utomlands

Dialys inom- och utanför EU

För personer från ett EU land som önskar dialys i Halland så räcker det med att uppvisa ett EU kort i Sverige för att få dialys till vanlig patientavgift. Det går också med en S2 blankett.

Det ska vara överenskommet med dialysavdelningen så att det finns plats och möjlighet att ta emot.

Skulle det vara person utanför EU som vill ha dialys i Halland så har de antingen en försäkring som täcker dialysen alternativt att de har skickat en betalningsförbindelse.

Det finns inga begräsningar för Halländska dialyspatienter att ansöka om dialys utomlands och Region Halland betalar de kostnader det för med sig.

För patienter som önskar gästdialys inom EU/EES ska patienten ansöka om förhandstillstånd eller förhandsbesked för planerad vård utomlands hos Försäkringskassan, omvårdnadsansvarig sjuksköterska bistår patienten att fylla i blanketten (S2). Ett förhandstillstånd är ett intyg som gör att patienten endast betalar den patientavgift som gäller i vårdlandet och förhandsbesked är ett löfte om ersättning som patienten kan få i efterhand.

I de fall patienten önskar få gästdialys utanför EU/EES så bistår omvårdnadsansvarig sjuksköterska att underteckna betalningsförbindelsen och fylla i de formulär som krävs och skicka dessa till mottagande dialyscentra. Ekonomiavdelningen bistår med betalningsförbindelse. Avdelningschef undertecknar och när faktura anländer skickas denna och kopia på betalningsförbindelsen till GAS för utbetalning till aktuellt dialyscentra.Dokument och länkar

Inspelning gällande Vård av personer från andra länder

Vård av utländska personer

Så här ser alla EU kort ut

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige

Flöde utländska personer

Återbetalning efter folkbokföring

Senast ändrad: