Direkt till innehållet

Bosatta i utlandet – Avgiftshandboken

Hitta bland länder A - Ö

Klicka vidare på landet och du kommer till rätt sida i Avgiftshandboken där det står talat om vilka regler som gäller för att få vård till vanlig patientavgift

Dialys inom- och utanför EU

För personer från ett EU land som önskar dialys i Halland så räcker det med att uppvisa ett EU kort i Sverige för att få dialys till vanlig patientavgift. Det går också med en S2 blankett.

Det ska vara överenskommet med dialysavdelningen så att det finns plats och möjlighet att ta emot.

Skulle det vara person utanför EU som vill ha dialys i Halland så har de antingen en försäkring som täcker dialysen alternativt att de har skickat en betalningsförbindelse

Det finns inga begräsningar för Halländska dialyspatienter att ansöka om dialys utomlands och Region Halland betalar de kostnader det för med sig.

För patienter som önskar gästdialys inom EU/EES ska patienten ansöka om förhandstillstånd eller förhandsbesked för planerad vård utomlands hos Försäkringskassan, omvårdnadsansvarig sjuksköterska bistår patienten att fylla i blanketten (S2). Ett förhandstillstånd är ett intyg som gör att patienten endast betalar den patientavgift som gäller i vårdlandet och förhandsbesked är ett löfte om ersättning som patienten kan få i efterhand.

I de fall patienten önskar få gästdialys utanför EU/EES så bistår omvårdnadsansvarig sjuksköterska att underteckna betalningsförbindelsen och fylla i de formulär som krävs och skicka dessa till mottagande dialyscentra. Ekonomiavdelningen bistår med betalningsförbindelse. Avdelningschef undertecknar och när faktura anländer skickas denna och kopia på betalningsförbindelsen till GAS för utbetalning till aktuellt dialyscentra

Dokument och länkar

Utbetalningsunderlag utlsvensk och stud, VvH egen regi, ADH och Psykiatrin

Vård av utländska personer

Så här ser alla EU kort ut

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige

Flöde utländska personerÅterbetalning efter folkbokföring

Blankett för återbetalning/makulering patientavgift efter folkbokföring

Läs mer om vad som gäller i folkbokföringslagen

Senast ändrad: