Direkt till innehållet

Villkor för beställning och leverans

För Region Hallands varuförsörjning gällande beställning i webbutiken och varuleveranser, finns fastställda villkor som är beskrivna här nedan.

Leverans

Leverans av lagerhållna varor som beställs i webbutiken sker enligt fastställda rutter inom Region Hallands interna lager- och logistikverksamhet. Varje beställande enhet har en utsedd leveransdag utifrån gällande ruttplanering.

För varor som beställs i webbutiken, men som inte finns lagerhållna i förrådslagret, gäller den leveranstid som respektive leverantör har efter mottagen beställning. När de beställda artiklarna ankommer lager- och logistikverksamhetens godsmottagning, skickas dessa till mottagaren vid nästa, ordinarie leveranstillfälle.

Fraktavgift

Det utgår ingen fraktavgift för artiklar som beställts i webbutiken.

Priser och prispåslag

Priserna på varorna i webbutiken är enligt regionens upphandlingsavtal. Vid beställning i webbutiken debiteras regionens verksamheter varans avtalspris. Däremot debiteras förvaltningarna en månatlig kostnad för lager- och logistikverksamheten, vilket beräknats utifrån en fördelningsnyckel.

För externa kunder debiteras ett procentpåslag på varje beställd vara, där varans ursprungliga pris i webbutiken är detsamma som regionens avtalspris. På varans pris tillkommer även mervärdesskatt.Senast ändrad: