Direkt till innehållet

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet och ett ansvar för att se till att personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck får det stöd och den vård och behandling som de behöver. Detta omfattar även flickor och kvinnor som är könsstympade och har behov av vård av den anledningen.

Det gäller alla verksamheter inom hälso- och sjukvården, såsom primärvård, akutmottagningar, mödra- och barnavårdscentraler, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, elevhälsa och ungdomsmottagningar.

Region Hallands styrande och stödjande dokument i området hittar du i vänsterfliken.

För att läsa mer om hälso- och sjukvårdens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck hänvisar vi till webbsidan hedersfortryck.se Sidan drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer.

Stödtelefon för yrkesverksamma: 010-223 57 60

Relaterad sida

Mer information om könsstympning hittar du här 

Senast ändrad: