Direkt till innehållet

NCS Utbildningstillfällen

Grundutbildning

Anordnas och riktar sig främst till ny personal. Utbildningens innehåll skiljer sig beroende på arbetsplats och/eller vilken yrkeskategori du tillhör. Det är därför viktigt att du anmäler dig till rätt utbildning.

Fördjupningskurs

Anordnas och riktar sig till personal som gått grundutbildning och som arbetat med digital läkemedelshantering.

Innehållet i de olika fördjupningskurserna varierar beroende på efterfrågan och ny funktionalitet. För mer information kring utbildningsinnehåll var god se respektive fördjupningskurs i kompetensportalen.

Utbildningsplats bokas via, kompetensportalen.

Senast ändrad: