Direkt till innehållet

Kunskap och utbildning

En viktig del av arbetet med barnets rättigheter är att utveckla kompetensen inom området vilket kan göras på olika sätt. Det kan vara genom att som medarbetare själv gå en utbildning, det kan också vara att på arbetsplatsträffar föra diskussioner kring barnrättsfrågor.

Grundutbildning 

Som nyanställd och anställd inom Region Halland finns det möjlighet att genomföra en grundutbildning om FN:s barnkonvention. Grundutbildningen  nås via Kompetensportalen: FN:s Barnkonvention - grundutbildning

Fördjupning och fortbildning

Utbildningar barnets rättigheter | Sveriges Kommuner och RegionerSenast ändrad: