Direkt till innehållet

Kunskap och utbildning

En viktig del av arbetet med barnets rättigheter är att utveckla kompetensen inom området vilket kan göras på olika sätt. Det kan vara genom att som medarbetare själv gå en utbildning, det kan också vara att på arbetsplatsträffar föra diskussioner kring barnrättsfrågor.

Grundutbildning – för chefer och medarbetare

Som nyanställd och anställd inom Region Halland ingår denna grundutbildning kring FNs barnkonvention. Genomförd utbildning leder till certifiering i FNs barnkonvention. Grundutbildningen  nås via Kompetensportalen, länk: FN:s Barnkonvention - grundutbildning (luvit.se).

Fördjupning och fortbildning

SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram följande utbildningar om barnens rättigheter.  SKR kommer att komplettera med ytterligare utbildningsmaterial under våren 2022.

Senast ändrad: