Direkt till innehållet

Planerat underhållsarbete kvällen torsdag 4 mars

Under torsdag 4 mars genomförs ett planerat underhållsarbete. Arbetet startar klockan 17.00 och innebär att vissa driftsstörningar kan uppstå.

Läkemedel som ökar fallrisken

Exempel på vanliga läkemedel som ökar fallrisken

Antidepressiva läkemedel

Citalopram, Cipralex/Escitalopram, Oralin/Sertralin, Paroxetin, Mirtazapin, Venlafaxin, Fluoxetin, Cymbalta/Duloxetin, Saroten/Amitriptylin

Smärtstillande läkemedel

Norspan/Buprenorfin, Durogesic/Matrifen/Fentanyl, Morfin, Citodon/Panocod, Tradolan/Tramadol, OxyContin/Oxikodon, OxyNorm

Antipsykosläkemedel (neuroleptika)

Risperdal/Risperidon, Haldol, Nozinan, Seroquel/Quetiapin, Zyprexa/Olanzapin

Sömnmedel

Propavan, Imovane/Zopiklon, Stilnoct/Zolpidem, Flunitrazepam, Nitrazepam

Lugnande medel

Stesolid/Diazepam, Sobril/Oxascand, Xanor/Alprazolam, Temesta/Lorazepam, Heminevrin

Läkemedel vid hjärt- och kärlsjukdomar

Furix/Furosemid, Seloken/Metoprolol, Imdur/Isosorbidmononitrat, Enalapril, Losartan, Amlodipin, Salures/Bendroflumetiazid

Övriga

Xatral OD/Alfuzosin, Atarax/Hydroxizin, Theralen, Lergigan, Madopark

 

 

Senast ändrad: