Direkt till innehållet

Läkemedel som ökar fallrisken

Exempel på vanliga läkemedel som ökar fallrisken

Antidepressiva läkemedel

Citalopram, Cipralex/Escitalopram, Oralin/Sertralin, Paroxetin, Mirtazapin, Venlafaxin, Fluoxetin, Cymbalta/Duloxetin, Saroten/Amitriptylin

Smärtstillande läkemedel

Norspan/Buprenorfin, Durogesic/Matrifen/Fentanyl, Morfin, Citodon/Panocod, Tradolan/Tramadol, OxyContin/Oxikodon, OxyNorm

Antipsykosläkemedel (neuroleptika)

Risperdal/Risperidon, Haldol, Nozinan, Seroquel/Quetiapin, Zyprexa/Olanzapin

Sömnmedel

Propavan, Imovane/Zopiklon, Stilnoct/Zolpidem, Flunitrazepam, Nitrazepam

Lugnande medel

Stesolid/Diazepam, Sobril/Oxascand, Xanor/Alprazolam, Temesta/Lorazepam, Heminevrin

Läkemedel vid hjärt- och kärlsjukdomar

Furix/Furosemid, Seloken/Metoprolol, Imdur/Isosorbidmononitrat, Enalapril, Losartan, Amlodipin, Salures/Bendroflumetiazid

Övriga

Xatral OD/Alfuzosin, Atarax/Hydroxizin, Theralen, Lergigan, Madopark

 

 Senast ändrad: