Direkt till innehållet

Felanmälan, retur och reklamation

Här beskrivs hur du gör när det blivit fel i leveransen eller om du behöver felanmäla eller reklamera beställda varor.

Felanmälan

När det blivit ett fel i leveransen från lager- och logistikservice, ska detta meddelas till Inköpsstöd. När ni kontaktar Inköpsstöd är det viktigt att ha uppgift om beställningens ordernummer tillhands. Felanmälan kan avse något av följande:

  • saknad följesedel
  • saknat gods
  • fellevererad artikel
  • felbeställd artikel
  • utebliven leverans

Retur av lagerförda varor (Websesam)

Det är möjligt att returnera Lagervaror till lager- och logistikservice och få kreditering för returnerat antal. Dock måste en returblankett fyllas i. Vid frågor angående returer mejla rkinkopsstod@regionhalland.se

Notera dock att det finns följande begränsningar att beakta:

  • Retur är möjligt senast fem (5) arbetsdagar från leveransdag.
  • Retur av produkt accepteras endast om det gäller av Logistikservice lagerhållna produkter.
  • Beställningsvaror, sterilvaror och kylvaror accepteras ej i retur.
  • Produkter beställda via Beställningsservice accepteras ej i retur.

Reklamation vid fel eller brist på produkt (Websesam)

Vid tillfälle då det upptäckts ett fel eller en brist på en produkt, som är upphandlad av Region Halland, ska det göras en skriftlig reklamation av berörd produkt. Reklamationen skickas till regionens upphandlingsavdelning, se länk under Anmälan om transportskadat gods.

Anmälan om transportskadat gods

Anmälan om transportskadat gods meddelas till lager- och logistikservice.

Anmälan om returgods (returblankett)

Reklamation av produkt (privat vårdgivare)

Reklamation av produkt (internt Region Halland)

Retur av varor beställda via Agresso

Vid behov av att returnera eller reklamera varor som är beställda via Agresso kontaktas leverantören direkt. Kontaktuppgifter till leverantörer finns i avtalskatalogen.Senast ändrad: