Direkt till innehållet

Tandvårdens läkemedel

Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning inom tandvården i Blekinge, Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.

 

 

Läkemedelskommittéernas uppgifter är bl a att utarbeta råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning. Läkemedelssortimentet kan därmed reduceras, vilket leder till bättre överskådlighet i klinikernas läkemedelsförråd, större säkerhet vid hanteringen, mindre läkemedelsbyten för patienterna och på sikt bättre ekonomi för sjukvårdshuvudmannen. Dessutom skapas förutsättningar för att all tandvårdspersonal blir förtrogen med olika preparats egenskaper.

Revideringsarbetet av Tandvårdens läkemedel har utförts genom samarbete mellan Tandvårdsförvaltningar och Läkemedelskommittéer i ovanstående områden.

Tandvårdens läkemedel 2022-2023 (tillgänglig via Region Kronoberg)Senast ändrad: