Direkt till innehållet

E-arkiv

E-arkivet i VAS består av både skannat material och uppgifter från avställda system. Man kan även läsa information från Massvacc (svininfluensavaccinationer) och Elvis Journalarkiv.

Kopplingen som finns mellan e-arkiv och VAS innebär att e-arkivet är åtkomligt från VAS och att personnumret följer med från VAS. Sökvägen in i e-arkiv är alltid via knappen/formuläret GE 16.

Journalen i e-arkiv är ordnad i en trädstruktur i kategorier som är gemensamma för hela Halland. Kategorierna är i sin tur uppdelade i dokumenttyper, som kan vara specifika för olika verksamheter.

All skanning sköts centralt av Skanningcentralen som finns på Hallands sjukhus Halmstad.

Här på sidan finns länk till patchar och streckkoder som används vid preparering av journaler inför skanning. Se även rutin för Skanning av journal.

System som är avställda och finns att läsa i e-arkiv är: Swedestar, SysTeamCross, Kurir, EpOp, Elvis, Journal3, Paul32, Opus, Edvard, Obstetrix 1, Obstetrix 2 och Admed.

Felanmälan eller support

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring 010-476 19 00Behörigheter blanketter

Fel i E-arkivet - Blankett

Kvittenslista generell

Kvittenslista Hallands sjukhus Halmstad

Journal - preparering, transport och skanning - innehållslista

Beställning av streckkoder

Lathund kategorier och dokumenttyper

Patchar och streckkoder för preparering och skanning av journaler

Rutiner

Journal - preparering, transport och skanning

Senast ändrad: