Direkt till innehållet

2022 Tema SGLT2-hämmare ur ett nefrologiskt, kardiologiskt och endokrinologiskt perspektiv

Ett seminarium med uppdatering om SGLT2-hämmare ur flera olika specialiteters perspektiv: nefrologiskt, kardiologiskt och diabetologiskt. Seminariet berörde även hur behandlingen hanteras vid samsjuklighet och berörde olika patientfall.

Introduktion till seminariet om SGLT2-hämmare

Introduktion Seminarium 4 2022 SGLT2-hämmare LkH

Introduktionsföreläsning som hölls av Läkemedelskommitténs informationsläkare Sara Lindholm.

SGLT2-hämmare ur ett endokrinologiskt perspektiv

Presentation kommer inom kort!

Föreläsning av ur ett endokrinologiskt perspektiv av Lars Rödjer, överläkare Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg.

SGLT2-hämmare ur ett nefrologiskt perspektiv

Presentation SGLT2-hämmare ur njurmedicinsk synvinkel ...och lite annat

Föreläsning ur ett nefrologiskt perspektiv av Thomas Schaffer, överläkare Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad.

SGLT2-hämmare ur ett kardiologiskt perspektiv

Presentation Hjärtsvikt och SGLT2-hämmare Kungsbacka

Föreläsning ur ett kardiologiskt perspektiv av Torbjörn Vik, överläkare Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg.

Presentation från Halmstad inom kort!

Föreläsning ur ett kardiologiskt perspektiv av Erik Göranson, överläkare Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad.Senast ändrad: