Direkt till innehållet

Framtidens vårdinformationsstöd – FVIS

Framtidens Vårdinformationsstöd (FVIS) är en sammanhållen digital vårdmiljö som ska innehålla stöd för verksamhetens behov med utgångspunkt från invånarens väg i vården.

Arbetet med FVIS stödjer de långsiktiga och övergripande målen i hälso-och sjukvårdsstrategin och kommer att ersätta VAS journal, läkemedelsmodulen NCS och några till av de nuvarande vårdsystem som finns i drift idag.

Hälso- och sjukvården i Region Halland har i uppdrag att bland annat skapa förutsättningar för att genomföra de förberedelser som krävs inför ett nytt FVIS.

Nio regioner samverkar

Region Halland samarbetar med åtta andra regioner, kring det nya vårdinformationsstödet i ett samarbete som kallas Sussa samverkan, där vi både bidrar till och tar del av det gemensamma förberedelsearbete som nu pågår, vilket ger en större möjlighet till ett framgångsrikt införande av framtidens vårdinformationsstöd.

Sussa samverkan består av nio regioner; Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Norrbotten, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län. Den övergripande idén är att samverka för att vara en bidragande del i arbetet med att nå målen för Vision e-hälsa 2025. Utgångspunkten är invånarnas, patienternas och medarbetarnas behov – idag och i framtiden.

 

Vad ingår i det vårdinformationsstöd som avtalsregionerna inom Sussa upphandlat?

Vårdinformationsstödet ska bland annat innehålla stöd för journaldokumentation, läkemedel, anestesi och intensivvård, operation, samordnad vårdplanering, beställning och svar, bildhantering, obstetrik och förlossning och cytostatika.

Vårdinformationsstödet ska ge stöd till ett processinriktat arbetssätt, med möjlighet till bland annat strukturerad dokumentation och mobilt arbetssätt.

Det upphandlade vårdinformationsstödet omfattar även drifttjänst med support och underhåll.

Visus bygger på Cambios Cosmic men håller på att utvecklas och anpassas för att möta upp de krav som ställts i upphandlingen. Vårdinformationsstödet har fått namnet Visus efter en gemensam namntävling inom Sussa.

 

Kontaktinformation

Ställ frågor till FVIS funktionsbrevlåda

FVIS@regionhalland.se

Marie Palerius, Programledare för FVIS i Region Halland

Måns Arnrup, Programägare för FVIS i Region Halland

Patrik Dahlqvist Jönsson, Biträdande programägare för FVIS i Region Halland

Senast ändrad: