Direkt till innehållet

FVIS – Framtidens vårdinformationsstöd

Framtidens Vårdinformationsstöd (FVIS) är en sammanhållen digital vårdmiljö som ska innehålla stöd för verksamhetens behov med utgångspunkt från invånarens väg i vården. Arbetet med FVIS stödjer de långsiktiga och övergripande målen i hälso-och sjukvårdsstrategin och kommer att ersätta VAS journal, läkemedelsmodulen NCS och några till av de nuvarande vårdsystem som finns i drift idag. Hälso- och sjukvården i Region Halland har i uppdrag att bl.a. skapa förutsättningar för att genomföra de förberedelser som krävs inför ett nytt FVIS.

Nio regioner samverkar

Fem regioner beslutade att göra en gemensam upphandling av FVIS: Blekinge, Sörmland, Västernorrland, Västerbotten och region Örebro län. Dessa fem samverkar sedan tidigare genom Sussa- samverkan, där Sussa står för Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer.

Fyra regioner - Halland, Norrbotten, Dalarna och Gävleborg - har därefter antagit erbjudandet om option. Optionen innebär att dessa regioner har möjlighet att tacka Ja eller Nej till att ingå avtal med upphandlad leverantör. Region Halland beslutade i december 2019 att tacka ja till optionen och har nu i juni 2020 skrivit avtal. Läs mer om detta i en nyhet här på Vårdgivarwebben.

Kontaktinformation

Marie Palerius

projektledare FVIS

Telefon: 073-325 27 27

Patrik Dahlqvist Jönsson

projektägare FVIS

Material

FVIS-presentation juni 2020 - presentation att använda vid exempelvis arbetsplatsträff

Filmen om FVIS – Vad och varför om Framtidens vårdinformationsstöd (ca 4 minuter)

Utan textning: https://vimeo.com/389923333/76c4b3fc4c

Med textning: https://vimeo.com/390929061/f6409d7e62

Nyhetsbrev från Sussa samverkan

Sussa samverkan nyhetsbrev nr 1 2019

Sussa samverkan nyhetsbrev nr 2 2019

Sussa samverkan nyhetsbrev nr 3 2019

Sussa samverkan nyhetsbrev nr 4 2020

Sussa samverkan nyhetsbrev nr 5 2020

Senast ändrad: