Direkt till innehållet

Utbildningsinlogg, Utbildningsdatabas

Önskar ni att träna i VAS eller NCS kan detta göras i VAS Utbildning. VAS Utbildning nås via startmenyn, skriv VAS Utbildning i sökfältet (kan på vissa datorer heta VAS test4).

Inloggningsuppgifter till VAS utbildning. Inloggen är inte klinikbundna.

Utbildningsmiljö för bokningen finner ni vid inloggning på:

  • Medicinkliniken Halmstad
  • Hertig Knut Vc (använd inlogg Läk 26-36 vid behov av kassa).
  • Kirurgkliniken Varberg
  • Kirurgkliniken Halmstad (använd inlogg Ssk 26-50 vid behov av kassa)
  • Hörselvården Hkv
  • Syncentralen Hkv
  • Rehabkliniken HS
  • H&R Kungsbacka VvH

 

Kontaktinformation

Felanmälan eller support

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring 010-476 19 00

 

VAS-utbildningssida

Vas utbildningssida

Senast ändrad: