Direkt till innehållet

Medicinska bibliotekets guider

Här hittar du Medicinsk information och biblioteks inspelade föreläsningar och guider i hur man använder våra medicinska databaser, e-media och e-tjänster.

15-minutersföreläsningar

Göra en omvärldsbevakning via BrowZine och databaser

Vi visar hur du kan sätta upp en omvärldsbevakning genom att bevaka tidskrifter via BrowZine eller genom att bevaka artiklar vi de databaser vi har tillgång till såsom Pubmed

Låntagare, katalog och meröppet

Vi visar hur du registrerar dig som låntagare, söker i bibliotekets katalog och lite kort om vad meröppet är och hur du använder det

Sökning i CINAHL

Vi visar hur man söker i den medicinska databasen CINAHL.

Filtrering i PubMed

Vi visar filtreringsmöjligheter som finns i den medicinska databasen PubMed.

Sökstrategier

Vi visar olika sökstrategier och tips som kan vara användbara vid databassökningar.

 Senast ändrad: