Direkt till innehållet

Medicinska bibliotekets guider

Här hittar du Medicinsk information och biblioteks inspelade föreläsningar och guider i hur man använder våra medicinska databaser, e-media och e-tjänster.

15-minutersföreläsningar

Sökning i CINAHL

Vi visar hur man söker i den medicinska databasen CINAHL.

Filtrering i PubMed

Vi visar filtreringsmöjligheter som finns i den medicinska databasen PubMed.

Sökstrategier

Vi visar olika sökstrategier och tips som kan vara användbara vid databassökningar.

 

Senast ändrad: