Direkt till innehållet

Extern rehabilitering

Rehabilitering vid externa anläggningar i Sverige och utomlands.

Ansökan om externt rehabiliteringsprogram kan göras om behov av intensiv rehabilitering finns och motsvarande resurser saknas inom regionens egen verksamhet. Region Hallands ordinarie rehabiliteringsutbud ska prövas i första hand.

De externa rehabiliteringsprogrammen utomlands är främst avsedda för personer som har en långvarig nedsättning i funktionstillståndet på grund av:

  • hudsjukdom (barn och vuxna)
  • inflammatorisk led- eller systemsjukdom med funktionsinskränkning i rörelseapparaten (endast barn)

Ansökningarna prioriteras efter behov, tidigare vistelser samt bedömd förmåga att tillgodogöra sig intensiv träning. Ny rehabiliteringsvistelse beviljas tidigast efter två år om inte särskilda skäl föreligger.

Ansökan

Region Hallands remiss "Rehabilitering extern remiss" ska användas förutom vid hudsjukdomar då Psoriasisförbundets remiss används. Remiss från behandlande läkare och egen ansökan från den sökande skickas till rehabiliteringshandläggaren. Medicinsk bedömning och prioritering görs av uttagningsläkare tillsammans med rehabiliteringshandläggaren. Beslut tas av uttagningsläkaren och kan inte överklagas. Besked om beslut lämnas per brev till sökande och remitterande läkare.

Ansökningstider

Barn med reumatisk sjukdom: 28 februari

Hudsjukdomar: Kontinuerligt under året

Praktisk information

Region Halland betalar förutom rehabiliteringsprogrammet även för boende och kost samt vid utlandsvård flygresan till anläggningen. Vid rehabiliteringsvistelse betalar vuxna (från 20 år) en avgift på 100 kr/dygn direkt till anläggningen. Barn och ungdomar betalar inget, däremot betalar vårdare som medföljer barnet ovanstående avgift.

Reseersättning till Landvetters flygplats utgår för billigaste färdmedel med hänsyn till funktionsnivå. Egenavgift enligt reglerna för sjukresor.

Region Halland betalar inte för personlig assistans om sådan behövs.

Förvärvsarbetande som beviljas rehabiliteringsvistelse kan ansöka om förebyggande sjukpenning hos Försäkringskassan.

Kontaktinformation

Lena Roghe, assistent

Tfn. 035 13 46 95

lena.roghe@regionhalland.se

Rutiner och blanketter

Dokument

Anläggning konduktiv pedagogik

Ansökan konduktiv pedagogik

Ansökan om bidrag till anpassningskurs på folkhögskola

Senast ändrad: