Direkt till innehållet

Kommande NCS version

NCS 5.12.3

Den 17 mars från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedel till version 5.12.3. Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS kan inte nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:00. Leveransen innehåller systemunderhåll utan större förändringar för verksamheten samt felrättningar.

De förändringar som görs är kopplat till:

  • Anpassningar för koppling till PIL (dosmaskin för slutenvård)
  • Lagkrav: Ny anpassad receptblankett för manuell utskrift
  • Kunna registrera kommentar till mätvärden

För mer information, se Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.12.3.

NCS 5.13

Uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till 5.13 sker preliminärt Q1 2022.

Felanmälan och support

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring Läkemedelssupporten 010-47 61 900.

Öppettider:

Måndag-torsdag 07.00-17.00

Fredag och dag före helgdag 07.00-16.00

Senast ändrad: