Direkt till innehållet

Kommande NCS version

NCS 5.10

Uppdateringen av NCS Läkemedelsmodul till 5.10 sker preliminärt under februari månad 2019. Denna version innehåller flera utvecklingsärenden kopplat till Infektionsverktyget samt SIL.

Några exempel på utvecklingar:

  • Rapportera in riskåtgärder kopplat till IN/UT farter
  • Möjlighet att koppla tidigare registrering och samtidigt ändra ordinationsorsak
  • Uppdelning av infektionsverkyget på avdelningsnivå
  • SIL 5.1
  • Att i NCS nå FASS och APL länkar

För mer information se Leveransbesked NCS 5.10.

Felanmälan och support

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring 010-47 61 900

Senast ändrad: