Direkt till innehållet

Cardizem Retard (diltiazem)

Aktuellt läkemedel

Depottablett Cardizem Retard (diltiazem) 90 mg avregistreras i Sverige under 2024.

Tillgänglighet

Befintligt lager i Sverige för 90 mg beräknas enligt Pfizer att räcka till slutet av maj månad.

Halländska vårdenheter med pågående förskrivning av Cardizem Retard 90 mg har fått information från Läkemedelskommittén Halland via mail, med rekommendation om att söka fram aktuella patienter för ställningstagande till lämplig ersättningsbehandling.

Samtliga perorala behandlingar av diltiazem kommer att avregistreras i Sverige under det kommande året, men för övriga beredningar (Cardizem 120 mg respektive 180 mg samt Cardizem Unotard 180 mg respektive 300 mg) beräknas befintligt lager att räcka 2024 ut. Vårdenheter med pågående förskrivning av dessa läkemedel kommer att kontaktas under hösten med rekommendation om att identifiera och hantera berörda patienter. Informationen på denna sida kommer då att kompletteras.

Behandlingsalternativ

Alternativ till Cardizem Retard 90 mg:

Vid osäkerhet, rådgör med kardiologkonsult!

*Patienter som redan står på behandling med betablockerare ska som regel inte sättas in på verapamil – rådgör med kardiologkonsult.

Observera! Diltiazem påverkar serumkoncentrationen av läkemedel som motverkar avstötning efter transplantation. För transplanterade patienter bör läkemedelsbytet handläggas av ansvarig transplantationsenhet.

Dospatienter

Dosapoteket uppger att de har lager som täcker behovet av diltiazem (oavsett styrka) året ut, och kommer därför att kontakta berörda vårdenheter under hösten.

Mer information om diltiazem

Diltiazem är en oselektiv kalciumflödeshämmare och utövar sin effekt genom sänkning av hjärtfrekvens respektive perifer vasodilatation. Diltiazem finns i de perorala beredningarna Cardizem Retard (två-dos) och Cardizem Unoretard (endos). Godkända indikationer är hypertoni och stabil angina pectoris, men det kan även finnas patienter som har peroral behandling med diltiazem på indikation frekvensreglering vid förmaksflimmer.

 

Läkemedelskommittén Halland 2024-05-24Senast ändrad: