Direkt till innehållet

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

Vägledning för barnhälsovården (Socialstyrelsen)

Rikshandboken Barnhälsovård

Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring inom BHV

Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom BHV

 

Regionala styrande dokument

De regionala styrande dokumenten hittar du längst ner på sidan.

Vårdval Halland

Närsjukvården 2019, uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för vårdval i närsjukvården (s. 16-17)

Riktlinjer

Riktlinjer för barnhälsovården i Halland

 

Terapirekommendationer Halland

Riktlinjer, åtgärder och allmänna råd

Rekommendationer om fysisk aktivitet

Rekommendationer om kost

Övervikt och fetma i barndomen

Regionala styrande dokument

Alkoholförebyggande arbete inom barnhälsovården
Titel: Alkoholförebyggande arbete inom barnhälsovården
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-05
Huvudförfattare: Almquist Tangen Gerd RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Barnhälsovård
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Bildstöd vid hälsoundersökningar inom barnhälsovården
Titel: Bildstöd vid hälsoundersökningar inom barnhälsovården
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-23
Huvudförfattare: Almquist Tangen Gerd RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Barn - Barn och ungdomars hälsa - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Förvärvad hjärnskada/stroke hos barn under 18 år
Titel: Förvärvad hjärnskada/stroke hos barn under 18 år
Typ: Processbeskrivning
Publicerad: 2020-06-09
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Barn och ungdomars hälsa
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälsoundersökningar inom barnhälsovården med hjälp av frågeformulär
Titel: Hälsoundersökningar inom barnhälsovården med hjälp av frågeformulär
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-07-06
Huvudförfattare: Almquist Tangen Gerd RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Barn - Patient - Barnhälsovård
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Ikterus i nyföddhetsperioden
Titel: Ikterus i nyföddhetsperioden
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-23
Huvudförfattare: Holmgren Anton HS BARN
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Barn - Barn och ungdomars hälsa - Vårdgivarwebben - Barnhälsovård
Medicinsk term: Barn - Barn
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Remissförfarande från barnhälsovården vid avvikande utveckling hos barn 0-6 år
Titel: Remissförfarande från barnhälsovården vid avvikande utveckling hos barn 0-6 år
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-22
Huvudförfattare: Holmgren Anton HS BARN
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Barn och ungdomars hälsa - Remisser - Patient - Barnhälsovård
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Remissmall En väg in - kontaktcenter
Titel: Remissmall En väg in - kontaktcenter
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-04-28
Huvudförfattare: Eriksson Malin E PSH
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Gäller för: BUP Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben - Barn och ungdomars hälsa - Psykisk hälsa - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Samverkan barntandvård och barnhälsovård (BVC)
Titel: Samverkan barntandvård och barnhälsovård (BVC)
Typ: Anvisning
Publicerad: 2021-05-10
Huvudförfattare: Engström Kristina HS ODO
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Barn och ungdomars hälsa - Tandvård - Tandvård - Samordning och samverkan
Medicinsk term: Tandvård
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Undersökning av genitalier vid BHVs hälsobesök
Titel: Undersökning av genitalier vid BHVs hälsobesök
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-02-19
Huvudförfattare: Holmgren Anton HS BARN
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Barn - Barn och ungdomars hälsa - Barnhälsovård - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Barn
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Utvecklingsbedömning inom barnhälsovården
Titel: Utvecklingsbedömning inom barnhälsovården
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-04
Huvudförfattare: Almquist Tangen Gerd RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Programområden - Barnhälsovård - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Vaccinering med BCG-vaccin för barn som tillhör riskgrupp
Titel: Vaccinering med BCG-vaccin för barn som tillhör riskgrupp
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-01-11
Huvudförfattare: Holmgren Anton HS BARN
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Barnhälsovård
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Senast ändrad: