Direkt till innehållet

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

Vägledning för barnhälsovården (Socialstyrelsen)

Rikshandboken Barnhälsovård

Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring inom BHV

Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom BHV

 

Regionala styrande dokument

De regionala styrande dokumenten hittar du längst ner på sidan.

Vårdval Halland

Närsjukvården 2019, uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för vårdval i närsjukvården (s. 16-17)

Riktlinjer

Riktlinjer för barnhälsovården i Halland

 

Terapirekommendationer Halland

Riktlinjer, åtgärder och allmänna råd

Rekommendationer om fysisk aktivitet

Rekommendationer om kost

Övervikt och fetma i barndomen

Regionala styrande dokument

Senast ändrad: