Direkt till innehållet

Hälsoinformatikgruppen

Hälsoinformatikgruppen arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören. Uppdraget är att säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner. Vård, omsorg och klinisk forskning är beroende av en effektiv hantering av information och kunskap.  För att utveckla datorbaserade system som stöder det måste flera olika yrkesgrupper samverka. Gruppen består av representanter från Regionkontoret Huvudjournal och hälsoinformatik, Regionkontoret Hälso- och sjukvård samt från regionens vårdförvaltningar inklusive privata vårdgivare. 

Gruppens ansvar och befogenheter

  • Ta fram regler, riktlinjer och tillämpningsanvisningar för det terminologiska arbetet
  • Äga, underhålla och uppdatera koder, termer och begrepp i VAS
  • Terminologisk styrning och rådgivning till interna utvecklingsprojekt
  • Se till att regler finns så att informationen är enhetlig, säker och användbar i andra situationer än där den skapades
  • Ge uppdrag till VAS systemförvaltning att verkställa uppdateringar av centrala kodregister i VAS
  • Samverka nationellt och internationellt i terminologiska frågor

MedlemmarSenast ändrad: