Direkt till innehållet

Upphandlade vaccin för barnvaccinationsprogrammet

Från och med den 1 september 2023 börjar ett nytt nationellt avtal för upphandlade vacciner inom barnvaccinationsprogrammet att gälla, vilket medför vissa förändringar för dig som beställer hem och vaccinerar inom barnvaccinationsprogrammet.

Observera att de förändringar i upphandlade vaccin som aviseras nedan börjar gälla först 1 september. Vaccinbeställningar som görs till och med 31 augusti 2023 ska ske utifrån upphandlade vaccin enligt det gamla avtalet. För de enheter som har kvar tidigare upphandlat vaccin i lager vid avtalsperiodens start den 1 september ska detta användas upp innan nytt beställs hem.

Den nationella upphandlingen har gjorts via Adda Inköpscentral (ett företag inom SKR). Alla vårdenheter som hör till Region Halland samt privata vårdenheter inom Vårdval Halland tar del av de nationellt upphandlade priserna för vacciner inom barnvaccinationsprogrammet. För mer information, se även Ramavtal Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2021 (via Adda).

Vid eventuella förseningar av leveranser är det viktigt att ni rapporterar detta via avvikelserapporteringsformulär på Addas hemsida.

Vaccinationer som utförs via BVC

I och med den nya nationella upphandlingen kommer förfyllda vaccinsprutor att levereras utan nålar/kanyler. Detta innebär att säkerhetskanyler behöver beställas hem separat (inte aktuellt för peroralt rotavirusvaccin).

Upphandlade vaccin inom barnvaccinationsprogrammet

  • Mässling, påssjuka och röda hund – upphandlat vaccin M-M-RVAXPRO. Varunummer 03 59 48, förpackningsstorlek 10 x 1 dos. Beställs via Oriola alternativt via MSD vaccinservice.
  • Difteri, tetanus, pertussis, polio, hemophilus influenzae typ B, hepatit B (6-valent vaccin; DTP-IPV-Hib-HepB)) – upphandlat vaccin Hexyon. Varunummer 42 72 38 (byte till varunummer 46 20 91 under kvartal 1 2024), förpackningsstorlek 10 x 1 dos. Beställs via Oriola.
  • Difteri, tetanus, pertussis och polio (4-valent vaccin; DTP-IPV) – upphandlat vaccin Tetravac. Varunummer 02 82 96, förpackningsstorlek 1 x 1 dos. Beställs via Oriola.
  • Pneumokocker – upphandlat vaccin från och med 1 september 2023 Vaxneuvance*. Varunummer 08 74 64, förpackningsstorlek 10 x 1 dos. Beställs via Oriola alternativt via MSD vaccinservice.
  • Rotavirus – upphandlat vaccin från och med 1 september 2023 RotaTeq**. Varunummer 06 32 15, förpackningsstorlek 10 x 1 dos. Beställs via Oriola alternativt via MSD vaccinservice.

*För barn som har startat vaccination med Synflorix går det bra att ge efterföljande doser med Vaxneuvance.

**För barn som har startat vaccinationen med Rotarix går det bra att ge efterföljande doser med RotaTeq.

Se även Kapitel Vaccinationer, Barnvaccinationsprogrammet i Terapirekommendationer Halland för information om det svenska barnvaccinationsprogrammet och när doser ges.

Vaccinationer som utförs via Elevhälsans medicinska insats (EMI)

I och med den nya nationella upphandlingen kommer förfyllda vaccinsprutor att levereras utan nålar/kanyler. Detta innebär att säkerhetskanyler behöver beställas hem separat, vilket görs via respektive kommuns upphandlade leverantör.

Upphandlade vaccin inom barnvaccinationsprogrammet

  • Mässling, påssjuka och röda hund – upphandlat vaccin M-M-RVAXPRO. Varunummer 03 59 48, förpackningsstorlek 10 x 1 dos. Beställs via Oriola alternativt via MSD vaccinservice.
  • Difteri, tetanus och pertussis (boosterdos; dTp) – upphandlat vaccin Triaxis. Varunummer 05 34 01, förpackningsstorlek 1 x 1 dos. Beställs via Oriola.
  • Humant papillomvirus (HPV) – upphandlat vaccin Gardasil 9. Varunummer 08 07 26, förpackningsstorlek 10 x 1 dos. Beställs via Oriola alternativt via MSD vaccinservice.Senast ändrad: