Direkt till innehållet

Upphandlade vaccin för barnvaccinationsprogrammet

Från och med den 1 september 2023 börjar ett nytt nationellt avtal för upphandlade vacciner inom barnvaccinationsprogrammet att gälla, vilket medför vissa förändringar för dig som beställer hem och vaccinerar inom barnvaccinationsprogrammet.

Observera att de förändringar i upphandlade vaccin som aviseras nedan börjar gälla först 1 september. Vaccinbeställningar som görs till och med 31 augusti 2023 ska ske utifrån upphandlade vaccin enligt det gamla avtalet. För de enheter som har kvar tidigare upphandlat vaccin i lager vid avtalsperiodens start den 1 september ska detta användas upp innan nytt beställs hem.

Den nationella upphandlingen har gjorts via Adda Inköpscentral (ett företag inom SKR). Alla vårdenheter som hör till Region Halland samt privata vårdenheter inom Vårdval Halland tar del av de nationellt upphandlade priserna för vacciner inom barnvaccinationsprogrammet. För mer information, se även Ramavtal Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2021 (via Adda).

Vid eventuella förseningar av leveranser är det viktigt att ni rapporterar detta via avvikelserapporteringsformulär på Addas hemsida.

Vaccinationer som utförs via BVC

I och med den nya nationella upphandlingen kommer förfyllda vaccinsprutor att levereras utan nålar/kanyler. Detta innebär att säkerhetskanyler behöver beställas hem separat (inte aktuellt för peroralt rotavirusvaccin).

Upphandlade vaccin inom barnvaccinationsprogrammet

  • Mässling, påssjuka och röda hund – upphandlat vaccin M-M-RVAXPRO. Beställs via Oriola alternativt via MSD vaccinservice.
  • Difteri, tetanus, pertussis, polio, hemophilus influenzae typ B, hepatit B (6-valent vaccin; DTP-IPV-Hib-HepB)) – upphandlat vaccin Hexyon. Beställs via Oriola.
  • Difteri, tetanus, pertussis och polio (4-valent vaccin; DTP-IPV) – upphandlat vaccin Tetravac. Beställs via Oriola.
  • Pneumokocker – upphandlat vaccin Synflorix till och med 31 augusti 2023, från och med 1 september 2023 Vaxneuvance. Beställs via Oriola alternativt via MSD vaccinservice.
  • Rotavirus – upphandlat vaccin Rotarix till och med 31 augusti 2023, från och med 1 september 2023 RotaTeq. Beställs via Oriola alternativt via MSD vaccinservice.

För barn som har startat vaccination med Synflorix går det bra att ge efterföljande doser med Vaxneuvance.

För barn som har startat vaccinationen med Rotarix går det bra att ge efterföljande doser med RotaTeq.

Se även Kapitel Vaccinationer, Barnvaccinationsprogrammet i Terapirekommendationer Halland för information om det svenska barnvaccinationsprogrammet och när doser ges.

Vaccinationer som utförs via Elevhälsans medicinska insats (EMI)

I och med den nya nationella upphandlingen kommer förfyllda vaccinsprutor att levereras utan nålar/kanyler. Detta innebär att säkerhetskanyler behöver beställas hem separat, vilket görs via respektive kommuns upphandlade leverantör.

Upphandlade vaccin inom barnvaccinationsprogrammet

  • Mässling, påssjuka och röda hund – upphandlat vaccin M-M-RVAXPRO. Beställs via Oriola alternativt via MSD vaccinservice.
  • Difteri, tetanus och pertussis (boosterdos; dTp) – upphandlat vaccin diTekiBooster till och med 31 augusti 2023, från och med 1 september 2023 Triaxis. Beställs via Oriola.
  • Humant papillomvirus (HPV) – upphandlat vaccin Gardasil 9. Beställs via Oriola alternativt via MSD vaccinservice.Senast ändrad: