Direkt till innehållet

Depression och ångestsyndrom

Sidan är under uppdatering

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

Nationell riktlinje depression och ångest

 

Stödjande dokument

Regionala stödjande dokument

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom: Stöd för styrning och ledning

Nationellt vård och insatsprogram depression och ångestsyndrom

Regional vårdriktlinje adhd, vuxna.

Suicidriskbedömning i närsjukvård

Suicidriskbedömning och suicidprevention

Rikshandboken BHV/ EPDS

Terapirekommendationerna; Depression

Terapirekommendationerna; Ångestsyndrom

Överenskommelse mellan Vårdval Halland specialiserad öppenvård psykiatri, Vårdval Halland närsjukvård och Psykiatrin Halland (regionhalland.se)

Rutin för samverkan och ansvar: närsjukvård och vuxenpsykiatri

gällande depression, ångestsyndrom och adhd

Handläggningsöverenskommelse-mellan-närsjukvården-och-barn-och-ungdomspsykiatrisk-specialistvård.pdf (regionhalland.se)

Överremittering av patient mellan BUP och vuxenpsykiatrin

Checklista inför remiss närsjukvård till vuxenpsykiatrisk öppenvård

Checklista inför remiss vuxenpsykiatri till närsjukvård

Sjukskrivningsprocessen

Rehabkoordinering i sjukskrivningsprocessen

Rehabkoordination- riktlinje

 

Bilaga till checklista inför remiss, frågehjälp

Bilaga till checklista inför remiss, frågehjälp

 

Processledare: Heléne Bengmark

Senast ändrad: