Direkt till innehållet

Depression och ångestsyndrom

På denna sida hittar du relevanta styrande och stödjande dokument. Vissa av dessa är nationella och andra är regionala. Region Halland har en fastställd dokumentstruktur i ledningssystemet som beskriver de olika styrande dokumenttyperna som finns i Region Halland. 

Styrande dokument

Regionala styrande dokument

Terapirekommendationerna: Depression

Terapirekommendationerna: Ångestsyndrom

Stödjande dokument

Nationella stödjande dokument

Nationell riktlinje depression och ångest

Nationellt vård och insatsprogram depression och ångestsyndrom

Regionala stödjande dokument

Bilaga till checklista inför remiss, frågehjälp

 

Processledare: Heléne Bengmark

Senast ändrad: