Direkt till innehållet

Information om servicetjänster till externa verksamheter

Utbud av servicetjänster som erbjuds till privata vårdgivare och externa verksamheter

Regionservice är Region Hallands interna leverantör av servicetjänster, till stöd för hälso- och sjukvården och övriga verksamheter i regionen.

Ett urval av servicetjänsterna erbjuds även till privata vårdgivare som ingår i den s.k. vårdvalsmodellen eller till extern verksamhet som på annat sätt är offentligt finansierad av Region Halland.

Dessa verksamheter kan ta del av det utbud som Regionservice erbjuder, under förutsättning att gällande villkor för dessa servicetjänster är uppfyllda. Utbudet av servicetjänster finns dokumenterade i en tjänstekatalog (nedan).

Om verksamheten redan har leverans av servicetjänster från Regionservice, är det möjligt att göra ändringar i det utbudet. Förfrågan om ändringar i utbudet sker lämpligen genom att använda det formulär som finns här nedan. Även här hänvisas till gällande villkor för servicetjänsterna.

Formulär för förfrågan om servicetjänsterSenast ändrad: