Direkt till innehållet

Beställa SITHS-kort

Steg 1: Beställa kort

När medarbetaren ska få sitt SITHS-kort, sker det i följande tre steg.

Steg 2: Fotografering

Vid fotograferingstillfället är det viktigt att påminna om att:

  • Ta med en svensk godkänd legitimation (till exempel körkort eller pass). Det är viktigt att det namn som står i folkbokföringen är densamma på legitimationen och i Hallandskatalogen.
  • Medarbetaren kan hänvisas till närmaste kortkontor, se öppettiderna till vänster.
  • Det går inte att genomföra fotograferingen om inte ansvarig chef lagt en beställning enligt punkt 1.

Steg 3: Utlämnande av kort

När SITHS-kortet är färdigproducerat efter ca 2 veckor så får medarbetaren ett brev med koder skickat till sin folkbokföringsadress och då kan kortet hämtas ut på SITHS-kontoret. Kortet måste hämtas ut personligen och det är viktigt att både en giltig legitimation samt kodkuvertet medtas.

Obs! Digitalt ID-kort räcker inte vid uthämtning av nytt SITHS-kort.

Beställning av SITHS-kortet

För att göra beställningen så loggar du in i KoBe. Du måste vara inloggad i regionens nätverk för att länken ska fungera.

Behörigheten till KoBe beställs via IT Behörighetsblanketten som skickas in via ett ärende i Servicedesk. Chefer i Region Halland får automatiskt behörighet som både Beställare och Signerare (godkänner) av beställningar. Kataloguppdaterare i Hallandskatalogen får automatiskt behörighet som Beställare. Dessa behörigheter behöver alltså inte beställas. Om du själv saknar SITHS-kort ska du be din närmaste chef att beställa det till dig.

Personen som ska få ett SITHS-kort måste även finnas upplagd i Hallandskatalogen.

Guider och manualer till nya Kobe

Manualer i självstudierSenast ändrad: